czwartek, 22 lutego, 2024
Aktualności

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Ten temat zasygnalizował jeden z naszych Czytelników. Okazuje się, że aby otrzymać zwrot nieprawnie pobranej opłaty za kartę pojazdu w Starostwie Powiatowym w Brzozowie potrzebne jest prawomocne orzeczenie sądu. Tymczasem w Sanoku wystarczy złożenie stosownego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego i kopią uiszczonej opłaty za kartę pojazdu. Na tej podstawie tamtejsze starostwo zwraca należne 425 zł. Tak nas poinformowano w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Sanoku. Dlaczego mieszkańcy naszego powiatu są traktowani inaczej niż sąsiedniego? Dlaczego starostwo stawia przeszkody przed mieszkańcami, którzy chcą odzyskać należne im pieniądze? Sprawa jest tym bardziej pilna, gdyż w połowie kwietnia nastąpi przedawnienie roszczeń w tej sprawie. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach czyli różnej interpretacji przepisów prawa. Niemniej jednak, gdyby zostały wydane konkretne przepisy wykonawcze, nie byłoby nierównego traktowania obywateli.

karta_620

Przybliżmy sprawę. Osoby, które w okresie od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. uiściły opłatę w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy mogą dochodzić zwrotu 500 zł. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt U 6/04 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłata z tytułu wydania karty pojazdu pobierana na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w wysokości przekraczającej kwotę 75 złotych jako sprzeczna z prawem o ruchu drogowym i Konstytucją jest nienależna. Dodajmy, że karta pojazdu jest dokumentem potwierdzającym historię samochodu. W przypadku zakupu nowego pojazdu karta pojazdu otrzymywana jest wraz z samochodem. O wystawienie karty pojazdu ubiega się wówczas importer. Każdy pojazd po raz pierwszy rejestrowany w Polsce musi posiadać kartę pojazdu. W przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które nie były dotąd rejestrowane w Polsce, o wydanie karty pojazdu należy wystąpić indywidualnie do właściwego wydziału komunikacji. Od 1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. za wydanie karty pojazdu sprowadzonego z zagranicy pobierano aż 500 zł, podczas gdy pobierane mogło być jedynie 75 zł.

Co ciekawe, jeśli auto zostało sprowadzone spoza Unii Europejskiej, właściciel może domagać się zwrotu pełnej kwoty, tj. 500 zł (z odsetkami). Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2007 roku Trybunał Sprawiedliwości WE, wydanym w sprawie C-134/07 stwierdził, iż art. 90 akapit pierwszy TWE zakazuje pobierania opłat, takich jak ta przewidziana w §1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r., która to opłata była nakładana w związku z pierwszą rejestracją używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego. Z powyższych względów zwrotowi na rzecz zainteresowanych osób z powołaniem się na ww. wyrok Trybunału może ulec jedynie różnica między pobraną opłatą a tą ostatnią kwotą wynosząca 425 zł. Z uwagi jednak na niezgodność § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z prawem unijnym całą kwotę 500 zł należy uznać za nienależną. Zwrotu tej kwoty można domagać się w przypadku, gdy pojazd sprowadzono do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x