czwartek, 18 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Wsparcie na odnowę zabytków

Gmina Brzozów może poszczycić się wieloma cennymi obiektami budowlanymi o historycznej wartości. Są to głównie świątynie: drewniane i murowane. Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. brzozowscy radni zadecydowali m.in. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki dotację otrzymały 4 zadania. 35 tys. to kwota przeznaczona na konserwację ołtarza głównego z I poł. XVII w. w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa w Humniskach. 30 tys. zł przekazano na prace remontowe zabytkowego budynku organistówki, wchodzącego w skład  zespołu kościelno-plebańskiego w Grabownicy Starzeńskiej. Na prace konserwatorsko-restauratorskie malowideł stropowych nawy głównej oraz ściennych i stropowych w zakrystii i kruchcie drewnianej świątyni w Górkach przeznaczono 10 tys. zł. Natomiast na przygotowanie dokumentacji projektowej wymiany posadzki wraz z instalacją ogrzewania podłogowego i wykonaniem izolacji termicznej w drewnianym  kościele parafialnym w Zmiennicy radni wyasygnowali 9 tys. zł. 

Na podst. info UM w Brzozowie