niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościWydarzenia

Termomodernizacja Urzędu Miejskiego i Starostwa

Ponad 2 mln. zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego do poziomu budownictwa energooszczędnego z równoczesnym wprowadzaniem systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje termomodernizację energetyczną budynku między innymi przez: modernizację przegród – stropów i ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej; modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej; modernizację systemu grzewczego; wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu solarnego; montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Brzozowskim, który partycypuje w kosztach zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

Do głównych produktów projektu należy zmodernizowanie energetyczne przedmiotowego budynku. Ponadto w projekcje zaplanowano wykorzystanie energii z OZE, przez co powstanie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zostanie także zmodernizowane źródło ciepła dla budynku. W wyniku realizacji projektu nastąpi: poprawa warunków użytkowania obiektu i likwidacja dyskomfortu cieplnego odczuwanego przez użytkowników; redukcja kosztów zaopatrzenia budynku w energię oraz poprawa jakości powietrza ze względu na ograniczenie emisyjności źródeł energii. Projekt realizuje zatem cel strategiczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów – Poprawa jakości powietrza, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Brzozów.
Dokładna wartość projektu wynosi: 2 192 425,98 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 1 435 009,31 zł – 85% wydatków kwalifikowanych: 1 688 246,33 zł.
Projekt ten jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 13 października 2016 r., natomiast planowana data zakończenia realizacji projektu to 5 grudzień 2017 r.

Źródło: strona internetowa brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x