niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Sesja nadzwyczajna RM w Brzozowie [FOTO]

Edward Sabik przewodniczył obradom sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 26 kwietnia br. Radni zadecydowali najpierw o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Następnie rada przegłosowała przyznanie w br. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy Brzozów. 100 tys. zł przeznaczono dla parafii w Grabownicy Starzeńskiej na remont zabytkowej dawnej plebanii. Po 40 tys. zł przyznano parafiom św. Stanisława Biskupa w Humniskach na konserwację barokowego ołtarza głównego oraz parafii w Zmiennicy na wymianę posadzki w zabytkowym drewnianym kościele. 30 tys. zł zaplanowano na wykonanie izolacji, odwodnienia i odtworzenie stolarki w kościele pw. św. Marcina w Przysietnicy, 10 tys. zł na impregnację drewnianych ścian zabytkowego kościółka w Górkach. Kolejne uchwały dotyczyły przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu oraz nowelizacji dwóch uchwał, z uwzględnieniem uwag RIO, w sprawach: zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie podstrefy ekonomicznej SSE EuroPark Mielec w Brzozowie w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców poza terenem podstrefy ekonomicznej SSE EuroPark Mielec w Brzozowie  w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Następne trzy uchwały dotyczyły: pierwsza – uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Brzozów; druga – uchylenia uchwał własnych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016-2026, a trzecia – przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023.  Następnie radni – po wysłuchaniu obszernego sprawozdania komisji rewizyjnej RM, przedstawionej przez jej przewodniczącego Marka Wacka – uznali za bezzasadną skargę na działalność  Burmistrza Brzozowa. Wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie wyczerpało porządek sesji nadzwyczajnej.  dk

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x