poniedziałek, 15 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Parafia wsparła walkę z uzależnieniem

W dniach 29-30 czerwca w Sanoku w Hotelu „Sanvit” odbyła się „Międzygminna Konferencja profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zadanie to objęło 40 uczestników z 3 gmin: Nozdrzec, Dubiecko i Dynów. W konferencji szkoleniowej uczestniczyli członkowie: Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, pracownicy GOPS oraz członkowie organizacji pozarządowych których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych i członków ich rodzin. Uczestnicy podczas dwudniowej konferencji mieli okazję do pogłębienia wiedzy z zakresu istoty uzależnienia, mechanizmów towarzyszących chorobie, destrukcyjnego wpływu nadużywania alkoholu na funkcjonowanie rodziny. Fundusze na realizację zadania publicznego pozyskała Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Andrzej Żółkoś