poniedziałek, 15 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Projekt dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Fundacja poMocni ze Starej Wsi w partnerstwie z Gminą Brzozów, Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzozowie oraz Brzozowskim Domem Kultury rozpoczęły realizację projektu pn. „(Nie)sprawni w obiektywie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Programu Grantowego projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nakierowany jest na stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Brzozów, w szczególności na wzrost aktywności społecznej, zawodowej i psychicznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zmianę stereotypowego podejścia lokalnej społeczności do takich osób. W działaniach projektowych planuje się warsztaty filmowe dla 10 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, a ich wynikiem będzie krótki film fabularyzowany lub spot reklamowy, którego emisja odbędzie się w lokalnych mediach. Dużą atrakcją projektu jest zaangażowanie do poszczególnych działań aktora oskarowego filmu ”Syn Szawła” – Kamila Dobrowolskiego. Projekcja filmu planowana jest na przełom listopada i grudnia br.

pomocni11

pomocni22

                                                                                                                 Alicja Tomoń