czwartek, 18 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Burmistrz Brzozowa informuje

Na spotkaniu wiejskim w Starej Wsi (7 bm.) pojawił się temat niezrealizowanej przebudowy skrzyżowania przy klasztorze Ojców Jezuitów. Pragnę naświetlić mieszkańcom tę sprawę, wokół której narosło już wiele plotek i oskarżeń wobec burmistrza i rady, że z ich winy ta inwestycja nie poszła do przodu. Po wykonaniu obwodnicy Brzozowa, samorząd brzozowski zobowiązał się, że środki z odszkodowań za swoje działki przekaże Urzędowi Marszałkowskiemu na inwestycje wojewódzkie na terenie gminy Brzozów. Wybrana została przebudowa skrzyżowania w Starej Wsi. Rada Miejska zabezpieczyła na to zadanie 1 400 000 zł i pieniądze te miały być ostatecznie przelane w trzech transzach
– do 31 października 2017 r. – 183 000,00 zł
– do 31 marca 2018 r. – 195 000,00 zł
– do 31 sierpnia 2018 r. – 1 000 000,00 zł
Zgodnie z umową podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim (dn. 24.10 2016, aneksami nr 1 z 30.08.2017 r. i nr 2 z 30.10.2017 r.) przekazano dwie transze, z których to pieniędzy wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt tych zadań wyniósł 182 901,00 zł. Jednocześnie Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej województwu podkarpackiemu i w ślad za tym przekazała kolejną kwotę 183 000,00 zł (zał.1). Po rozliczeniu tej transzy województwo zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji 98,99 zł. Dnia 29 marca 2018 r. przelaliśmy drugą transzę dotacji 195 000,00 zł.
Urząd Marszałkowski poprzez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił dwa przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte, gdyż nie zgłosił się żaden wykonawca. (zał.2,3) Dlatego w sierpniu bieżącego roku wicemarszałek Bogdan Romaniuk działający w imieniu marszałka zaproponował przeniesienie tej przebudowy na rok 2019 i zwróciła niewykorzystane środki do budżetu naszej gminy (zał.4,5) pomimo tego, że chcieliśmy przelać ostatnią transzę w kwocie 1 022 099,00 zł do końca sierpnia. Jednocześnie podjęta została przez radę miejską kolejna uchwała o pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego i podpisany ze strony gminy 4 aneks do umowy, w którym zobowiązaliśmy się do przekazania kwoty 1 217 099,00 zł na to zadanie do 30 września 2019 roku, zgodnie z wolą Urzędu Marszałkowskiego.
Budowa skrzyżowania została więc odłożona na przyszły rok, nad czym boleję jako burmistrz, gdyż rada zabezpieczyła całą kwotę na to zadanie i bardzo zależało nam na przebudowaniu tego skrzyżowania. Sanktuarium w Starej Wsi jest licznie odwiedzane przez pielgrzymów, poza tym blisko znajduje się przedszkole, szkoła i żłobek i jest to miejsce bardzo niebezpieczne jeżeli chodzi o ruch drogowy. Niestety jesteśmy tutaj uzależnieni od Urzędu Marszałkowskiego jako inwestora, gdyż jest to droga wojewódzka. Mogę jedynie interweniować w zarządzie województwa, co wielokrotnie czyniłem.
Z poważaniem

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka