sobota, 2 marca, 2024
Aktualności

Ponad 292 tys. emerytów od marca dostanie podwyżki

W 2020 roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 292 tys. emerytur, 42 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tys. rent rodzinnych, 17 tys. rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

Waloryzacji podlegają świadczenia (tj. emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2020 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem.

Waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 103,56%.

Kwota wzrostu wysokości świadczenia nie może być niższa niż 70 zł (lub 52,50 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), ale z pewnymi wyjątkami. Mechanizm tego działania będzie następujący:

  • kwota świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 103,56% , a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie tj. 70 zł.

Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 zł, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 29 lutego 2020 r. dodaje się kwotę 70 zł.

Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki tj. 70 zł, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”.

  • w przypadku emerytur, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub które zostały przyznane osobom, które nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia przysługiwało w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury, waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,56%.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019  (dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy)

  • 1200,00 zł – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna.

  • 900,00 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

  • 1210,99 zł – świadczenia przedemerytalne

  • 229,91 zł – dodatek pielęgnacyjny

Przykład 1:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1100 zł. Po 1 marca zostanie ona podwyższona do 1200 zł brutto.

Przykład 2:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1700 zł. Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 1700 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wynosi 60,52 zł i jest niższa niż 70 zł. Dlatego, w tym przypadku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowa
i wysokość świadczenia od 1 marca będzie wynosić 1770 zł brutto.

Przykład 3:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 2150 zł  Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 2150 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wyniesie 76,54 zł. Po waloryzacji emerytura wyniesie 2226,54 zł.  

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim

IMG_2219

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x