środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Nie pozwól żeby trawa cię przerosła…

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie. Jego skuteczność potwierdziły badania przeprowadzone w drezdeńskim ośrodku. Wskazały one, że 49 % uczestników programu zachowało całkowitą abstynencję od środków odurzających, a 38% znacznie ograniczyło ich używanie.

Cele terapii

 • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
 • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
 • dążenie do abstynencji, lub redukcji używania, jako najważniejszego celu leczenia,
 • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
 • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
 • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Akceptowalnym celem jest zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Zagadnienia tematyczne programu Candis:

 • edukacja z zakresu uzależnienia
 • badanie powodów do zmiany
 • analiza indywidualnych wzorców używania konopi
 • określenie celu i budowania strategii w celu osiągnięcia zmiany
 • analiza czynników zagrażających zmianie
 • profilaktyka nawrotów
 • trening rozwiązywania problemów
 • trening asertywności

Więcej o programie CANDIS pod adresem- http://www.candisprogram.pl/
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z używaniem konopi dzieli się zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych na uzależnienie od  kannabinoidów i szkodliwe używanie kannabinoidów ( F12.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli – zespół uzależnienia).

Zaburzenia związane z używaniem przetworów konopi:

 • silne pragnienie lub poczucie przymusu zażywania konopi
 • osłabiona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym z rozpoczynaniem, zakończeniem oraz poziomem spożycia
 • fizyczny zespół abstynencyjny
 • stwierdzenie tolerancji wobec działania konopi (tj. konieczność przyjmowania istotnie wzrastających ilości konopi, w celu osiągnięcia działania lub pożądanego efektu powodowanego przez pierwotnie mniejsze dawki)
 • postępujące zaniedbywanie innych przyjemności życiowych czy zainteresowań na korzyść używania konopi
 • utrzymujące się używanie konopi pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw. Szkodliwe następstwa mogą być natury somatycznej, społecznej lub psychicznej.

Rozpoznanie uzależnienia – gdy kiedykolwiek w czasie ostatniego roku występowały trzy lub więcej z powyższych objawów. Jeżeli używanie przetworów konopi prowadzi do szkody zdrowotnej (zaburzenia fizycznego lub psychicznego, np. epizodu depresyjnego), ale nie występują, co najmniej trzy z wyżej wymienionych kryteriów, wtedy rozpoznaje się  szkodliwe używanie kannabinoidów.

( http://www.candisprogram.pl/o-substancji)

Szkody związane z używaniem THC:

Istnieją dowody kliniczne i eksperymentalne przemawiające za tym, że długotrwałe używanie konopi może prowadzić do subtelnego upośledzenia wyższych funkcji poznawczych, m.in. pamięci, uwagi czy złożonego procesu selekcji i integracji informacji. Udokumentowano również negatywny wpływ konopi na pamięć krótkoterminową oraz zdolność koncentracji.

(http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/co-mowia-wyniki-badan-o-szkodliwosci-zazywania-marihuany-przeglad-badan/ )

Do programu Candis kwalifikują się także osoby, które oprócz konopi używają innych substancji psychoaktywnych. W takim jednak przypadku problem z konopiami musi być wiodący.

Miejscem odbywania terapii jest Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia MONAR w Nozdrzcu. Zapisy i dalsze informacje pod nr. tel 666-602-965
Terapia jest bezpłatna.

Candis plakat

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x