poniedziałek, 22 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Na finiszu kadencji [FOTO]

Edward Sabik przewodniczył obradom LVI  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni zebrali się 30 sierpnia br. Po przyjęciu porządku obrad i przedstawieniu informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz informacji z działalności burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki w okresie międzysesyjnym, rada podjęła kilkanaście uchwał.

Ochrony środowiska dotyczyły uchwały w sprawach: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2020 oraz uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na  terenie Gminy Brzozów. Dwie kolejne uchwały dotyczyły oświaty. Pierwsza to ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Druga uchwała dotyczyła określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozów. W trakcie sesji przyjęto również szereg uchwał z zakresu gospodarki mieniem komunalnym. Trzy to decyzje w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów (w tym dwie w drodze  przetargu), a jedna – nabycie udziału w nieruchomości na mienie komunalne gminy. Następne uchwały dotyczyły prowadzonych wspólnie z województwem i powiatem inwestycji drogowych. Pomoc finansowa w wys. 1 mln 217 tys. na kompleksową poprawę bezpieczeństwa i przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 886, powiatowej (w stronę Orzechówki) i gminnej obok klasztoru w Starej Wsi zostanie w formie dotacji celowej przekazana samorządowi wojewódzkiemu do końca września 2019 r. Radni przyznali dotację w wys. 73 tys. 358 zł samorządowi wojewódzkiemu na budowę chodnika w Grabownicy Starzeńskiej przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Z uwagi na niemożność uzyskania przez powiat wymaganych dokumentów na budowę ciągu dalszego chodnika przy ul. Chopina, radni zadecydowali o rozdysponowaniu kwoty przeznaczonej na pozostałe zaplanowane na ten rok inwestycje przy drogach powiatowych. I tak dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Bema  wyniesie 22 tys. 427 zł, na chodnik przy drodze powiatowej Brzozów – Wara w Przysietnicy – 90 tys. zł, a na budowę chodnika przy drodze Humniska – Górki – Strachocina w Górkach – 85 tys. zł. Osobną uchwałą Rada Miejska w Brzozowie przekazała dwie dotacje celowe na konserwację zabytków.  20 tys. zł na prace remontowe zabytkowego budynku starej plebanii otrzyma parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabownicy Starzeńskiej, zaś 5 tys. parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Zmiennicy na prace przy wymianie posadzki z terakotowej na granitową w zabytkowym kościele parafialnym. Jak zazwyczaj na zakończenie radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie gminy. Obrady zakończyły interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. Radni sygnalizowali bieżące problemy i zgłoszone im sprawy. Głos zabierali też obecni na sesji mieszkańcy. Do podniesionych kwestii odnosili się: burmistrz Józef Rzepka, jego zastępcy oraz współpracownicy. Następnie przewodniczący zamknął obrady jednej z ostatnich sesji RM w obecnej kadencji.

dk
Foto: ts

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x