poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Aktualności

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Nozdrzcu

Od 1 stycznia 2018 r. w gminie Nozdrzec obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynoszą one:

15,60 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
7,80 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).
2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

3. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, do 15 marca danego roku podatkowego, do 15 maja danego roku podatkowego, do 15 września danego roku podatkowego, do 15 listopada danego roku podatkowego; w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub na konto BS Dynów o. Nozdrzec 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001.
4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, z zastosowaniem wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji określającej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: nozdrzec.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x