czwartek, 22 lutego, 2024
AktualnościHistoriaWydarzenia

Zmarł abp Adam Dubec

Dnia 24 lipca br. w godzinach popołudniowych w Sanoku zmarł ordynariusz Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej Najprzewielebniejszy Arcybiskup Adam. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.07. br. w Sanoku o godz. 9. Przewodniczyć im będzie Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Arcybiskup Adam (Aleksander Dubec) urodził się 14 sierpnia 1926 roku we Florynce koło Krynicy w rodzinie łemkowskiej. W 1960 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a cztery lata później – Chrześcijańską Akademię Teologiczną. W 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie od arcybiskupa Jerzego (Korenistowa). W 1966 roku, po służbie w parafiach w Wysowej i Kalnikowie został skierowany przez metropolitę Stefana do Sanoka, gdzie pełnił posługę proboszcza i dziekana, a od 1983 roku – biskupa. 30 stycznia 1983 r. w warszawskiej katedrze metropolitalnej pod przewodnictwem metropolity Bazylego odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Adama na biskupa lubelskiego. Dziewięć miesięcy później, 30 października 1983 r., odbył się ingres biskupa Adama na katedrę biskupią w starym książęcym grodzie z czasów Rusi Halickiej – Sanoku. Objął on nowo utworzoną diecezję przemysko-nowosądecką z siedzibą w Sanoku. W 1996 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

Arcybiskup Adam okazał się niestrudzonym budowniczym plebanii i cerkwi na terenie całego Podkarpacia, bardzo dobrym i oddanym gospodarzem, życzliwym organizatorem oraz arcypasterzem pod każdym względem wspierającym życia religijne wszystkich parafii diecezji. Do bezpośrednio zainicjowanych i prowadzonych przez arcybiskupa inwestycji można zaliczyć m.in. kompleks katedralny w Sanoku, budowę cerkwi w Rozdzielu, budowę cerkwi i kompleksu cerkiewnego w Gorlicach, powstanie Domu Zakonnego w Wysowej, budowę kaplicy w Tylawie na pamiątkę powrotu Łemków do prawosławia, budowę cerkwi w Komańczy i budowę cerkwi i prawosławnego kompleksu cerkiewnego w Rzeszowie. Arcybiskup Adam, wspierany przez metropolitę Sawę i Sobór Biskupów PAKP, nieustannie dążył do uregulowania stanu prawnego wszystkich cerkwi diecezji przemysko-nowosądeckiej, czego uwieńczeniem stała się ustawa z 17 grudnia 2009 r. Wśród ważnych inicjatyw duszpasterskich arcybiskupa można wymienić: pracę z młodzieżą i dziećmi, powołanie Młodzieżowego Chóru Diecezjalnego „Irmos”, otwarcie Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach „Elpis”, powstanie Ośrodka Miłosierdzia w Gładyszowie „Eleos”, przygotowanie i kanonizacja św. kapłana Maksyma Gorlickiego (Sandowicza) w 1994 r., następnie przeniesienie relikwii św. męczennika Maksyma do Gorlic, uroczystości ku czci Sanockiej Ikony Bogurodzicy (2007), obchody tragedii narodowych (Wielkiego Głodu na Ukrainie, Akcji „Wisła”), obchody pamięci św. św. męcz. Pawła (Szwajko) i męczennicy Joanny z soboru św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich kaplicy prawosławnej w Świątkowej Wielkiej (Rozstajne), prezentacje Ewangeliarza Peresponickiego, obchody 500-lecia cerkwi prawosławnej w Uluczu. Ukoronowaniem 30-lecia odrodzenia się Diecezji był powrót prawosławia do Rzeszowa. Cerkiew prawosławna w Rzeszowie została poświęcona dnia 7 września 2013 r.
Wicznaja pamiat`dostobłażennyj Władyko!
Ks. Julian Felenczak
Na podst.: cerkiew.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x