wtorek, 23 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Zakupy i remonty [FOTO]

Dwa bliźniacze projekty, dotyczące poprawy infrastruktury oświatowej realizują w tym roku władze samorządowe gminy Brzozów. Pierwszy z nich dotyczy przedszkoli, a drugi szkół. Oba uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Projekt „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Brzozów” obejmuje dwa działania: dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przedszkoli oraz przebudowę w dwóch budynkach przedszkolnych. Jeśli chodzi o pierwsze działanie, to wszystkie przedszkola oraz oddziały zerowe szkół wzbogaciły się o nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, gł. sprzęt elektroniczny, przede wszystkim tzw. tablice interaktywne, o wartości 310 tys. zł. W ramach drugiego działania zostaną przeprowadzone roboty w przedszkolach w Brzozowie i Przysietnicy. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Brzozowie będą przebudowane przyległe do sal sanitariaty, a stropodach zostanie zastąpiony przez dach klasyczny. Zostaną również przebudowane zadaszenia nad wejściami do budynku. Natomiast w przedszkolu w Przysietnicy zakres prac obejmuje: przebudowę atrium na dodatkową salę poprzez instalację klimatyzacji i zabudowę przeszklenia dachu roletami przesuwnymi. Przedszkole wzbogaciło się też o scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Łączna wartość projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Brzozów” wyniosła blisko 1 mln 150 tys. zł brutto. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 85 procent kosztów kwalifikowalnych, tj. 976 tys. zł.

Projekt „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie gminy Brzozów” także składa się z dwóch działań: dostawy i montażu sprzętu teleinformatycznego dla wszystkich szkół oraz przebudowy w dwóch placówkach oświatowych. Jeśli chodzi o pierwsze działanie, to wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja wzbogaciły się o nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, gł. tablice interaktywne. Ponadto 4 szkoły otrzymały pracownie komputerowe. Wszystko to o wartości 232 tys. zł. W ramach drugiego działania zostaną przeprowadzone roboty w Gimnazjum Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Budynek gimnazjum będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: instalację windy 4-przystankowej, przebudowę sanitariatu, przebudowę posadzek z wyprofilowaniem poziomów oraz montaż odpowiednich drzwi wewnętrznych. Ponadto w ramach dostosowania do wymogów przeciwpożarowych będą wydzielone klatki schodowe, a ostatni, najwyższy strop w budynku zostanie docieplony i będą w nim zamontowane klapy oddymiające. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odbędzie się gruntowna przebudowa sali gimnastycznej. Zakres robót obejmuje: eliminację barier i przebudowę stolarki drzwiowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę izolacji termicznej obiektu poprzez wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropu oraz wymianę pokrycia dachowego. Całkowita wartość projektu „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie gminy Brzozów” wynosi ponad 1 mln 176 tys. zł brutto. Pozyskane przez władze samorządowe dofinansowanie wyniosło 85 procent kosztów kwalifikowalnych czyli bez mała 1 mln zł.

Należy dodać, że wszystkie roboty związane z przebudową czterech obiektów oświatowych w ramach obu projektów, tj. w przedszkolach w Brzozowie i Przysietnicy oraz gimnazjum i sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Brzozowie odbędą się w okresie wakacji. Termin ich zakończenia zaplanowano na koniec sierpnia br.

trr1
Info UM w Brzozowie

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x