poniedziałek, 20 maja, 2024
AktualnościBRZOZÓWWydarzenia

Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu

Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” był skierowany do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie o profilu technik budownictwa oraz do nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Podczas pobytu w Irlandii uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich firmach budowlanych, a nauczyciele uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu job-shadowing w GRETB Training Centre w Galway. W projekcie wzięła udział grupa 9 uczniów wraz z opiekunem i 4 nauczycieli. Projekt realizowany był w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Całkowite dofinansowanie wyniosło 144 036,89 PLN.

Najważniejszym celem projektu w odniesieniu do uczniów było zdobycie doświadczeń zawodowych, praktyczne sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej nauki w szkole oraz indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie. Dzięki uczestnictwu w praktyce młodzież nabyła praktyczne umiejętności zawodowe jak również umiejętności ułatwiające poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto realizacja projektu poprzez udział młodzieży przyczyniła się do wyrównania szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnych warunków materialnych. Dodatkowo uczniowie nabyli umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, stali się otwarci na innych ludzi. Uczniowie odbywający praktykę w irlandzkich firmach budowlanych mieli okazję zapoznać się ze strukturą przedsiębiorstwa, zdobyli umiejętności organizowania stanowisk pracy, dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych. Zapoznali się też z materiałami i technologią wykonywania budynków energooszczędnych oraz pasywnych, materiałami i technologią montażu systemów elewacyjnych, technologią wykonywania drewnianych budynków szkieletowych, materiałami i technologią wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych, materiałami i technologią wykonywania robót renowacyjnych i remontowych, budowlanymi procedurami prawnymi w Irlandii.

Celem projektu w odniesieniu do kadry edukacyjnej jest podniesienie ich kwalifikacji poprzez udział w tygodniowym szkoleniu typu job-shadowing, które umożliwi poznanie innych, ciekawych metod kształcenia zawodowego i organizacji praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zapoznali się z organizacją irlandzkiego systemu kształcenia zawodowego, w tym szczególnie z zasadami i procedurami wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Każdy uczestnik towarzyszył w pracy jednemu nauczycielowi, obserwował warsztat pracy profesjonalisty, wykonywał różne czynności pod jego kierunkiem z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Nauczyciele poznali specyfikę pracy z młodzieżą w irlandzkiej szkole, poznali metody nauczania danego przedmiotu. Wszyscy uczestnicy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, podnieśli swoje kompetencje językowe.

Nawiązanie kontaktów z nauczycielami języków obcych oraz przedmiotów zawodowych w Irlandii przyczyniło się do podejmowania nowych inicjatyw dla uczniów. Kolejny projekt oferujący uczniom wyjazd na praktyki zagraniczne, tym razem w ramach programu Erasmus+, rozpocznie się w Zespole Szkół Budowlanych.
już we wrześniu 2020 r.

Magdalena Folczyk

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x