sobota, 9 grudnia, 2023
Aktualności

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie na Podkarpaciu

W pierwszym kwartale br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. podkarpackim przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich 2593 osób.  W konsekwencji – wobec 199 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 251,8 tys. zł.

Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 321 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 135,9 tys. złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają dana osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia. Przy drugim typie kontroli – mają do niego prawo, zarówno ZUS jak i płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Polega ona na kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem. Oznacza to, że sprawdzane jest czy chory, przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy też nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

DANE OGÓLNOPOLSKIE

W I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( wzrost o 26,2 % w stosunku do IV kw.2018 r). W konsekwencji wydanych zostało  10,0 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2019r. osiągnęła 9 247,0  tys. zł.

Kolejnym  rozwiązaniem, ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2019 r.  obniżono  wypłaty   o  44 103,0 tys. zł., a dotyczyło to 47,1 tys. osób.

Od 1 grudnia 2018 r. istnieje obowiązek wystawiania przez lekarzy wyłącznie zwolnień elektronicznych. Jednakże w uzasadnionych przypadkach np.: na żądanie ubezpieczonego bądź z braku możliwości wystawienia go w formie dokumentu elektronicznego, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje go ubezpieczonemu jako wydruk z systemu teleinformatycznego.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2019 r. wyniosła 53 534,6 tys. zł.

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
w województwie podkarpackim

ZUS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x