środa, 6 grudnia, 2023
AktualnościWydarzenia

W czwartek sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) zwołał VI zwyczajną sesję. Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Porządek obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 31 stycznia 2019 r.

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatnich sesji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  7. dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
  8. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworca autobusowego, których właścicielem jest Gmina Brzozów
  9. zmiany uchwały własnej Nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie
   z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzozowie
  10. zmiany uchwały własnej Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzozowie
  11. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/397/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brzozowie oraz przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Brzozów
  12. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu
  13. uchylenia uchwały nr LVII/544/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2019 rok
  14. przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok
  15. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok (uchwała zostanie dostarczona na posiedzeniu stałych Komisji Rady)
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x