poniedziałek, 15 lipca, 2024
AktualnościRozrywkaWydarzenia

Uwaga, użytkownicy dronów!

24 bm. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zawierające nowe przepisy dotyczące lotów statkami bezzałogowymi (dronami). Rozporządzenie rozróżnia m.in. loty w celach zarobkowych i rekreacyjnych. Nowe prawo wchodzi w życie 7 września br. W jego myśl wszyscy operujący dronami w celach zarobkowych (np. do filmowania czy fotografii) muszą posiadać świadectwo kwalifikacji wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Konieczne będzie też założenie widocznej kamizelki, a podczas lotów nocnych drony będą musiały być wyposażone w oświetlenie.

dron_620

Użytkownicy dronów, którzy nie robią tego dla celów zarobkowych, mogą czynić to tylko w obszarach niezabudowanych, przy kontroli wzrokowej. Minimalna odległość od pojedynczych osób, pojazdów czy obiektów budowlanych to 30 metrów. Przepisy te nie będą dotyczyły modeli latających o masie poniżej 600 g.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 24 sierpna 2016 r., poz. 1317).

dron_621