czwartek, 22 lutego, 2024
AktualnościWydarzenia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1. O Marjo! Polskiej ziemi
Chluba, obrona!
W Starejwsi, zdawna mnogiemi
Cudy wsławiona.
Przed obrazem Twym padamy
Cześć i chwałę Ci składamy
Królowo Nieba.

2. Tyś nad Węgier kraj szczęśliwy
Polskę obrała;
Byś na jej rozległe niwy
Łaski zlewała.
My Twój ludek i poddani
Dzięki za toć niesiem, Pani,
Z serca całego. ―

3. Już to piąty wiek przemija,
Jak w Tym obrazie,
Nam się zjawiłaś Marja
A w ciężkim razie
Kto się ufnie doń ucieka
Tego wspiera Twa opieka
Matko litości.

4. Tu powracasz wzrok ciemnemu,
Chory zdrów wstaje;
Mowę otwierasz niememu,
Tu mór ustaje.
Tu ocierasz łzy sierocie
Gdy się garnie do Cię
Matko przedziwna.

5. A gdy wejrzysz na grzesznika
Z Twego obrazu,
Żywy serce żal przenika,
Choćby był z głazu;
Groby serc się otwierają
Tajne winy wyznawają
U stóp kapłana. ―

6. Kto zliczy niebian drużyny,
Piekłu wydarte,
Co tu swe obmyły winy
Twą łaską wsparte?
Dziś nad gwiazdy przy Twym tronie
Nucąc pieśń chwały w Syjonie
Wdzięczni na wieki.

7. Za toć jako wdzięczne dziatki
Za miłość: wzajem
Czuły «Miłosierdzia Matki»
Tytuł Ci dajem.
A za Twą Panno obronę
Przyjm od nas złotą koronę
Królowo nasza. ―

8. Królujże, króluj nad nami
Z Boskim Twym Synem;
Władaj naszemi sercami,
Słowy i czynem.
Byśmy wiernie Ci służyli
A W niebie Boga chwalili
Na wieki. Amen.

Władysław Długołęcki T.J.