czwartek, 18 kwietnia, 2024
AktualnościReklamaWydarzenia

Weź dofinansowanie z urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie oferuje kapitał na założenie własnej firmy, bony na zasiedlenie, staże, finansowanie zatrudnienia lub utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej do 20 tys. zł. Bliższych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie, Rynek 9, tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49. Więcej również na stronie internetowej: brzozow.praca.pl

Podstawowe wiadomości dla poszukujących pracy i bezrobotnych

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Jest przyznawane do wysokości 20 tys. zł. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane na zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a na koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń służących do pracy. Można też otrzymać środki na zakup pojazdów samochodowych.

Bony na zasiedlenie
Wynoszą do 7,6 tys zł. Mogą je otrzymać osoby bezrobotne do 30 roku życia, które podejmują pracę. Bony stanowią gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania z uwagi na podjęciem pracy zarobkowej lub własnej działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Warunkiem jest odległość nowego miejsca pracy od miejsca zamieszkania. Musi być ona nie mniejsza niż 80 km lub czas dojazdu w obie strony przekracza łącznie 3 godziny dziennie.

Podstawowe informacje dla pracodawców
Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:
• pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,
• osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
To pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku przez okres 24 miesięcy osoby bezrobotnej. Kwota refundacji może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, maszyn, sprzętu, urządzeń, mebli związanych bezpośrednio i jednoznacznie z tworzonym stanowiskiem pracy. Może zostać również przeznaczona na zakup pojazdów samochodowych. Wysokość przyznanych środków wynosi do 20 tys. zł

Prace interwencyjne
Pracodawca ma możliwość zatrudnienia bezrobotnego z częściowym dofinansowaniem jego wynagrodzenia przez urząd pracy. Miesięczna refundacja wynosi 800 zł + ZUS. Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy, a jeśli w stosunku do bezrobotnych powyżej 50 roku życia – od 6 miesięcy do 4 lat.

brzozow.praca.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x