wtorek, 23 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Sesja w mieście. Wybrano zastępców, powołano skarbnik.

Pod przewodnictwem Daniela Boronia dn. 14 bm. obradowali brzozowscy radni na III zwyczajnej sesji.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, ślubowanie złożył radny Józef Miksiewicz, następnie Rada zdecydowała o zmianie porządku obrad. Minutą ciszy uczciła pamięć ofiar wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 37 lat temu. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński przedstawił informację o swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami. Kolejnym punktem było powołanie na stanowisko skarbnika gminy Brzozów Katarzynę Majdosz. Następnie Rada dokonała wyboru zastępców przewodniczącego RM. Komisja skrutacyjna w składzie: Dorota Kamińska, Piotr Jatczyszyn i Krzysztof Bednarczyk przeprowadziła wybory. Zastępcami przewodniczącego RM zostali Kazimierz ZajdelBogdan Duplaga. Radni dokonali także wyboru składu Komisji Rewizyjnej RM w osobach: Paweł Froń – przewodniczący, członkowie: Aleksandra HaudekZbigniew Kwiatkowski, składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia się następująco: przewodnicząca Dorota Kamińska oraz członkowie: Mariola PilszakAdam Pomykała. Radni  ustalili również składy  stałych Komisji Rady.

Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów: Mariola Pilszak, Urszula Tesznar, Krzysztof Bednarczyk, Grzegorz Pietryka, Bogdan Duplaga, Paweł Ścibor, Zbigniew Kwiatkowski, Zbigniew Cyganik, Dorota Kamińska, Andrzej Łach, Tomasz  Rzepka, Paweł Froń, Piotr Jatczyszyn, Kazimierz Tympalski, Kazimierz Zajdel, Daniel Boroń.
Komisja Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska naturalnego: Bogusław Wasylewicz, Krzysztof Bednarczyk, Bogdan Duplaga, Bogdan Szmyd.
Komisja Budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, porządku publicznego: Aleksandra Haudek, Bogusław Wasylewicz, Grzegorz Pietryka, Bogdan Szmyd, Paweł Ścibor, Józef Miksiewicz, Adam Pomykała, Zbigniew Kwiatkowski, Zbiegniew Cyganik, Tomasz Rzepka, Piotr Jatczyszyn, Kazimierz Tympalski, Andrzej Łach, Kazimierz Zajdel.
Komisja Kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku: Mariola Pilszak, Urszula Tesznar, Aleksandra Haudek, Józef Miksiewicz, Adam Pomykała, Dorota Kamińska, Paweł Froń, Daniel Boroń.
W dalszej części obrad rada ustaliła wynagrodzenie dla burmistrza Brzozowa. Radni podjęli uchwałę ws. wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego położony na terenie Gminy Brzozów (Potok Leluta). Rada postanowiła o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w  drodze przetargu. Ponadto radni uchwalili przyszłoroczne programy społeczne: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów. W ostatnim punkcie wprowadzono zmiany budżetowe. Sesję zwieńczyły odpowiedzi na zapytania radnych oraz wolne wnioski. Na koniec radni ukonstytuowali się w poszczególnych komisjach.
et

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x