środa, 24 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Ruszyła kanalizacja Starej Wsi

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska nalezą do priorytetowych zadań samorządu gminy Brzozów. Ich wykonanie wspierają Fundusze Europejskie. W tym roku najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest dla samorządu brzozowskiego budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. Stanowi ona element dużego przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z gminą Jasienica Rosielna w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna. Zgodnie z projektem zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 24,4 km oraz 7 monitorowanych pompowni ścieków. W przetargu został wyłoniony wykonawca robót, rzeszowska firma INSTALBUD, oraz nadzór inwestycyjny. Koszt robót oszacowano na ponad 7 mln 232 tys. zł brutto, a koszt nadzoru na niespełna 64 tys. zł. Rozpoczęte niedawno roboty budowlane sieci kanalizacyjnej mają zakończyć się do połowy przyszłego roku. – Należy powiedzieć, że ta inwestycja definitywnie rozwiązuje sprawę kanalizacji Starej Wsi. Docelowo do oczyszczalni ścieków w Bliznem będzie podłączonych 92 procent gospodarstw. Nastąpi to po trwającej równolegle rozbudowie oczyszczalni i wybudowaniu przyłączy – mówi burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. – Całe zadanie jest możliwe dzięki pozyskaniu środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. Uwzględniając związane z tym wymogi formalne, realne dofinansowanie z POiŚ szacujemy dzisiaj na połowę wymienionej kwoty czyli na ok. 3,5 mln zł – dodaje burmistrz. Zadanie – oprócz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – obejmuje też m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem (przy partycypacji gminy Brzozów). Tym samym zwiększy się przepustowość i jakość pracy oczyszczalni. Jeszcze w pierwszym kwartale br. zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w Starej Wsi. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z prowadzoną inwestycją oraz dowiedzieć się o zasadach budowy przyłączy i podpięcia do sieci kanalizacji sanitarnej. dk

Źródło: UM w Brzozowie

wes_620