poniedziałek, 17 czerwca, 2024
AktualnościWydarzenia

Rusza kwalifikacja wojskowa

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w dniach od 6 lutego do 1 marca br. na terenie powiatu brzozowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej – przyjmujących i kwalifikujących do służby wojskowej jest Brzozowski Domu Kultury w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Brzozów zostaną wezwani: mężczyźni – w dniach od 6 do 14 lutego, natomiast kobiety na dzień 1 marca 2017 r.
Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.,

2. mężczyźni urodzeni w latach 1993–1996, którzy nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone a latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art., 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1993–1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/17 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz o kierunkach psychologicznych albo będące absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321),

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej.

Wezwaniu do kwalifikacji wojskowej podlegają ww. osoby, które zameldowane są na terenie gminy Brzozów na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej trzech miesięcy.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane będą następujące czynności:

1. sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

2. określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

3. wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określone w art. 4 ust. 2 ustawy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej oraz przyjęcie wniosku o przeznaczenie do służby zastępczej,

4. zakładanie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji,

5. wydawanie wojskowych dokumentów osobistych,

6. przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy,

7. rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma imienne wezwanie, w którym będzie podany dokładny termin i miejsce gdzie należy się stawić oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które z ważnych powodów nie mogą się stawić przed komisją w wyznaczonym terminie powinny powiadomić Burmistrza Brzozowa. W takiej sytuacji określona zostanie nowa data stawienia się przed komisją.

Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej – art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534).
UM Brzozów

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x