niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Radni udzielili dotacji na zabytki [FOTO]

Brzozowscy radni  wsparli prace konserwatorskie w zabytkach gminy Brzozów. Na mocy jednej z uchwał podczas sesji 28.09. Rada Miejska postanowiła o dofinansowaniu robót w  dwóch budowlach. 20 tys. zł zostanie przekazane parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy na prace remontowe-budowlane, polegające na zabezpieczeniu konstrukcji kościoła poprzez montaż metalowych belek wzmacniających na chórze oraz likwidację zacieków wraz z montażem 2 okien na chórze.  Także kwotą 20 tys. zł radni dofinansowali prace remontowe w zabytkowym budynku organistówki, wchodzącym w skład kompleksu kościelno-plebańskiego parafii pw. św. Mikołaja w Grabownicy Starzeńskiej. Uchwały podjęto na podst. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Decyzja rady oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez gminę Brzozów właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii. Stanowi też realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych i jest podstawą do dysponowania środkami publicznymi przez władze Brzozowa.

Info UM  w Brzozowie (dk)