wtorek, 27 lutego, 2024
AktualnościBRZOZÓWPolitykaWydarzenia

Radni sejmiku przyjęli uchwały pomocowe dla powodzian

Wielomilionowa pomoc trafi do poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi gmin i powiatów. Wsparcie w postaci zasiłków otrzymają także mieszkańcy zmagający się ze skutkami powodzi. Pierwsze decyzje podjęli w tej sprawie radni na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która w całości poświęcona była sprawom pomocy powodzianom.

Zmiany w budżecie, na które zgodzili się radni, pozwolą przeznaczyć 5 mln złotych na pomoc gminom, powiatom i bezpośrednio mieszkańcom Podkarpacia. Wsparcie otrzyma siedem powiatów na łączną kwotę 3 mln złotych. Są to powiaty: jasielski (230 tys.), krośnieński (480 tys.), łańcucki (423 tys.), przemyski (420 tys.), przeworski (403 tys.), rzeszowski 820 tys.) i brzozowski (224 tys.).

Radni podjęli także uchwałę o zwiększeniu środków dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które wyniosą łącznie ponad 1,5 mln złotych. Pieniądze te – pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – mogą być wykorzystane na interwencje powodziowe na drogach gminnych.

450 tys. złotych trafi do gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych dla poszkodowanych mieszkańców. Pomoc otrzymają: Gmina Markowa – 35 tys. zł, Gmina Wojaszówka – 35 tys. zł, Gmina Chmielnik – 35 tys. zł, Gmina Dubiecko – 35 tys. zł, Gmina Bircza – 35 tys. zł, Gmina Jawornik Polski – 35 tys. zł, Miasto Jasło – 35 tys. zł, Gmina Łańcut – 35 tys. zł, Gmina Kołaczyce – 35 tys. zł, Gmina Jasienica Rosielna – 35 tys. zł, Miasto i Gmina Kańczuga – 45 tys. zł oraz Gmina Jasło – 55 tys. zł.

W nadzwyczajnej sesji – która odbyła się zdalnie – uczestniczyli także przedstawiciele rządu oraz instytucji państwowych, którzy mówili o jaką pomoc i gdzie mogą się ubiegać podkarpackie samorządy dotknięte powodzią. Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, która mówiła o możliwych formach wsparcia dla Podkarpacia. Dla samorządów tym wsparciem mogą być programy unijne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Z POIŚ 2014-2020 możemy przeznaczyć kwotę ok. 100 mln zł na inwestycje związane z budową, odbudową, przebudową lub remontem urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy – mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

Minister mówiła także o innych programach, w ramach których województwo może starać się o pomoc – w zależności o charakteru strat – deklarując jednocześnie pomoc i koordynację działań:

Mój resort będzie pozostawał w bieżącym kontakcie z Państwa instytucjami na poziomie roboczym, co do dalszych kroków odnośnie wsparcia w poszczególnych – przedstawionych przeze mnie – działaniach – zadeklarowała minister Jarosińska-Jedynak.

Informację o sytuacji popowodziowej w województwie przedstawiła wojewoda Ewa Leniart, która poinformowała, że szacowanie strat ciągle jeszcze trwa.

Do tej pory przekazano ponad 8,2 mln złotych na wypłatę zasiłków, które trafiły do 1708 osób – poinformowała wojewoda, dodając, że w akcjach ratunkowych uczestniczyło ponad 23 tys. strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Wśród gości biorących udział w sesji sejmiku byli także: Katarzyna Marzantowicz – kierownik Wydziału Finansowania Krajowego w Departamencie Ochrony Ziemi NFOŚiGW, która mówiła o możliwościach dofinansowania usuwania odpadów, w tym odpadów popowodziowych, a także Agnieszka Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, która zrelacjonowała, jak przebiegały działania w czasie powodzi i jakie straty powstały między innymi w infrastrukturze przeciwpowodziowej i urządzeniach wodnych.

Każdy dzień przynosi kolejne informacje o stratach po powodzi, ale te pieniądze które już dzisiaj możemy przekazać są niezwykle cenne, bo „kto szybko daje ten dwa razy daje” – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek poinformował też, że z budżetu województwa zostało już w sumie rozdysponowanych 13 mln złotych na naprawę infrastruktury drogowej oraz pomoc mieszkańcom.

Marszałek poinformował też, że Kancelaria Prezydenta RP wraz z samorządem województwa i przy wsparciu wojewody, chcąc wesprzeć rodziny, które zostały dotknięte niedawną powodzią, podjęły decyzję o wspólnym przygotowaniu wyjazdu kolonijnego dla dzieci. Z inicjatywą organizacji letniego wypoczynku wyszła Pani Prezydentowa, która zaprosiła dzieci z Podkarpacia do Wisły.

Przygotowania do kolonii w tym urokliwym miejscu trwają. To jest ważne, aby rodziny mogły się zająć gospodarstwami, a nie opieką nad dziećmi, są też przecież wakacje. Musimy jeszcze omówić szczegóły dotyczące tego wyjazdu. Serdecznie za to dziękujemy, gdyż każda pomoc się liczy – powiedział marszałek Ortyl.

W dalszej części sesji głos zabrali dyrektorzy departamentów, których wypowiedzi stworzyły raport na temat strat oraz mapę form pomocy kierowanej dla poszkodowanych. O stratach w infrastrukturze drogowej, gdzie tylko te najpilniejsze wynoszą prawie 8 mln złotych, omówili: Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Kulig, informował o tym, jak gminy powinny radzić sobie z problemami śmieci, które nagromadziły się po powodzi i jakie działania w tej kwestii podjął samorząd województwa.

O formach pomocy w ramach RPO WP dla beneficjentów, którzy zostali dotknięci powodzią, mówił Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym WP.

W uzasadnionych przypadkach będziemy mogli zaoferować zmiany w umowach, przede wszystkim wydłużyć termin realizacji projektu – mówił dyrektor W. Magnowski.

W czasie sesji była także mowa o preferencyjnych pożyczkach z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenów powodziowych. Po przedstawieniu tych wszystkich informacji głos zabrali radni. Na zakończenie sesji została natomiast przyjęta uchwała w sprawie apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich którzy ucierpieli w wyniku czerwcowej powodzi. W apelu, który skierowany jest miedzy innymi do premiera i prezydenta RP znalazły się takie słowa:

„W imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, dotkniętych wielką i niespodziewaną tragedią czerwcowej powodzi, zwracamy się z gorącym apelem o solidarność z ofiarami kataklizmu i wsparcie ich w trudnym okresie odbudowy zniszczeń. Sytuacja jest na tyle poważna, że pozwalamy sobie zwrócić się z prośbą do Rządu o stworzenie specjalnego trzyletniego programu pomocowego dedykowanego dla naszego województwa. Takie wsparcie pozwoliłoby optymalnie zaplanować i realizować likwidację szkód wyrządzonych przez żywioł”.

Źródło: podkarpackie.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x