środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Nowe trasy rowerowe, punkty widokowe i most w Krzemiennej

Ponad 18,6 mln złotych ze środków Programu dla Bieszczad oraz budżetu samorządu województwa podkarpackiego to pieniądze, które – dzięki podpisanym właśnie umowom – zostaną przeznaczone na rozwój bieszczadzkiej infrastrukturyJuż w 2019 r. rozpocznie się kompleksowa poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej oraz bezpieczeństwa bieszczadzkich dróg wojewódzkich. Ponad 5 mln zł trafi na zaprojektowanie sieci lokalnych dróg rowerowych z łącznikami do szlaku Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie. Dzięki 240 tys. zł z budżetu państwa powstanie dokumentacja mostu na Sanie w Krzemiennej w powiecie brzozowskim. Te trzy dobre informacje przedstawił w Arłamowie minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dzięki Funduszowi Spójności, przeznacza 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie. Dofinansowanie z programu Pomocy Technicznej w wysokości 90 proc. zdecydowało o możliwości podjęcia się tego zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i stanowi inwestycję w przyszły rozwój tras rowerowych w Bieszczadach.
Budżet państwa sfinansuje 80 proc. z prawie 13 mln zł potrzebnych na obejmującą 15 inwestycji kompleksową poprawę bezpieczeństwa i wyeksponowanie walorów krajobrazowych bieszczadzkich dróg wojewódzkich. To na przykład przebudowy fragmentów dróg, skrzyżowań, parkingów i tworzenie punktów widokowych. Środki trafią na projekt i inwestycje związane ze stworzeniem dla osób podróżujących w Bieszczady samochodem możliwości wytchnienia, przesiadki na rower lub wyruszenia na pieszą wędrówkę.

Zawsze uważaliśmy w MIiR, że Program dla Bieszczad, chociaż ograniczony terytorialnie, będzie miał wpływ na okoliczne gminy i powiaty. Nie tylko Bieszczady są piękne. Także Pogórze Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, cała Dolina Sanu to wspaniałe przyrodniczo miejsca, choć nie tak popularne jak wysokie Bieszczady. Chcielibyśmy zachęcić turystów także do odwiedzania tych bardziej na północ położonych terenów. Z drugiej strony tu także trzeba poprawić infrastrukturę, żeby ułatwić mieszkańcom komunikację i dojazdy – mówił podczas podpisania umów o dofinansowanie minister Jerzy Kwieciński.

Dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie w najbliższych latach pozwoli na uatrakcyjnienie najważniejszej atrakcji turystycznej Bieszczad, jaką jest unikalna w Polsce i Europie przyroda – stwierdził Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego o umowie na dofinansowanie sieci szlaków rowerowych.

Środki z budżetu państwa przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dróg wojewódzkich, a co za tym idzie – będą służyć mieszkańcom regionu i turystom z całej Polski i świata. Nie bez znaczenia będzie też wpływ przedsięwzięcia na ochronę środowiska i wyeksponowanie walorów krajobrazowych Podkarpacia – podkreśliła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki po podpisaniu umowy na dofinansowanie utworzenia punktów widokowych i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich w Bieszczadach.

Minister Jerzy Kwieciński przekazał także władzom powiatu brzozowskiego pozytywną opinię o dofinansowaniu w ramach programu “Mosty dla Regionów” przygotowania dokumentacji budowy mostu w Krzemiennej na Sanie.
Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd mówił, że za 300 tys. zł zostanie przygotowana dokumentacja budowy mostu w Krzemiennej. Z czego 240 tys. zł udało się pozyskać z budżetu państwa. Most, którego budowa szacowana jest na 35 mln zł, poprawi jakość połączeń powiatów brzozowskiego, sanockiego i przemyskiego, jak również otworzy nowe możliwości komunikacyjne w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. W miejscu przeprawy jest połączenie promowe (ograniczenie do 2 samochodów do 7 ton), które przy niesprzyjających warunkach pogodowych (zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie wód) jest nieregularne. Najbliższe mosty w okolicy znajdują się w odległości 15 km i 10 km od planowanego mostu – most w Dynowie oraz most w Dobrej z ograniczeniem tonażowym 8 ton.

***
Bieszczady, jeden z najodleglejszych zakątków Polski, wymaga pomocy pod kątem poprawy warunków życia mieszkańców oraz wykorzystania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych. Cel Programu dla Bieszczad zamyka się w 4 hasłach: Bieszczady mają być bliskie, przyjazne mieszkańcom, zielone i przedsiębiorcze. Program obejmuje inwestycje rządowe i samorządowe o łącznej wartości ok. 1 mld zł. To pieniądze między innymi na drogi, szpitale, kanalizację czy turystykę. Działania przewidują też ułatwienia dla podmiotów z obszaru Bieszczad w ubieganiu się o dofinansowanie z różnych źródeł, w tym z programów UE. Dostępne środki szacowane są na ok. 300 mln zł.
Dzięki udzielonemu dziś dofinansowaniu powstanie dokumentacja, która przyczyni się do powstania spójnej trasy rowerowej łączącej Bieszczady ze szlakiem Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo o długości 1987,5 km przebiega przez obszar pięciu województw i jest najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Szlak Green Velo, powstał dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także dobrej współpracy 5 województw Polski Wschodniej w tym władz województwa podkarpackiego. Dzięki przedłużeniu szlaku w przyszłości będzie można kontynuować podróż wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej aż do polskiej granicy w Wołosatym. Szlak rowerowy wydłuży się o dalsze 174 km, co da łącznie ponad 2160 km. Odcinek Ustrzyki Górne- Cisna połączy go z innym szlakiem Greenway Karpaty Wschodnie.
10 mln zł (co stanowi 78,43% wartości całego zadania) dofinansowania do kompleksowej poprawy dostępności drogowej walorów turystycznych Bieszczad jest niezbędne dla modernizacji i budowy fragmentów dróg i infrastruktury uzupełniającej, w tym budowy zjazdów, chodników, miejsc postojowych, parkingów, punktów widokowych, szczególnie w zakresie umożliwienia dostępu do głównych atrakcji turystycznych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i dostępności. Działanie takie będzie miało kluczowe znaczenie dla wyższej satysfakcji z pobytu oraz poprawy turystycznego wizerunku województwa podkarpackiego.
Inny ważny program realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to Mosty dla Regionów. W programie możną się było ubiegać o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji. Dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu „Mosty dla Regionów” na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji, samorządy będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80 proc. kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

FOTO: Aleksandra Gorzelak –Nieduży

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x