poniedziałek, 20 maja, 2024
AktualnościWydarzenia

POWER wspiera dzieci objęte pieczą zastępczą

Województwo podkarpackie otrzymało blisko 3,7 mln zł na pomoc dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w czasie pandemii koronawirusa. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone głównie na zakup sprzętu komputerowego i środków ochronnych. W skali kraju wsparcie przyznane na ten cel z programu Wiedza Edukacja Rozwój sięga 130 mln zł. O przyznaniu dotacji podkarpackim samorządom poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej oraz Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Fundusze europejskie sfinansują komputery do zdalnej nauki dla dzieci w pieczy zastępczej. Pomoc trafi do uczniów za pośrednictwem samorządów powiatowych, które organizują pieczę zastępczą.

– W ramach PO WER uruchomiliśmy wiele działań, wspieramy domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz placówki pieczy zastępczej. Kwota środków, na jaką opiewają budżety tych projektów to prawie pół miliarda zł – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Szczególne miejsce w palecie działań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 zajmuje projekt w obszarze pieczy zastępczej. Wsparcie to ma szczególnie znaczenie – trafia do dzieci i młodzieży, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji w wyniku pandemii.

– Dziękujemy za silne zaangażowanie władz różnego szczebla we wdrażanie funduszowego pakietu antywirusowego. Projekty dla domów pomocy społecznej są realizowane przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, a w działaniach w obszarze pieczy zastępczej wojewoda współpracuję z MFiPR i MRPiPS – mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

– Dziękujemy za duże zaangażowanie władz rządowych i samorządowych we wdrażanie Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Projekty dla domów pomocy społecznej są realizowane przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej, a w działaniach w obszarze pieczy zastępczej wojewoda współpracuje z MFiPR i MRPiPS – dodała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Projekt, realizowany przez MRPiPS w partnerstwie z wojewodami, ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji, również tej zdalnej. Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.

130 mln zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostanie przeznaczonych na zakup prawie 30 tys. komputerów, które zostaną rozdysponowane przez powiaty.

Zostaną także zakupione środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne, tak by funkcjonowanie placówek pieczy zastępczej odbywało się w bezpieczny sposób.

W wielu regionach Polski i w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego podejmowanych jest wiele działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. Wiele z nich jest współfinansowanych z funduszy europejskich. Łączna kwota środków dedykowana dotychczas w programach unijnych na ten cel wynosi około 14,3 mld zł, w tym w krajowych programach to około 8,5 mld zł, a w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) to około 5,8 mld zł.

Z RPO województwa podkarpackiego 50 mln zł zostało już przeznaczone dla służby zdrowia. Pomoc otrzymali także przedsiębiorcy na Podkarpaciu – łącznie 220 mln zł na pożyczki płynnościowe oraz wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19. Urzędy pracy otrzymują dodatkowe środki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników MŚP oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w największym stopniu zostali lub zostaną dotknięci skutkami kryzysu, wywołanego epidemią choroby COVID-19. Wysokość tego wsparcia wynosi obecnie 102 mln zł.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x