sobota, 20 lipca, 2024
AktualnościBRZOZÓWKROSNORYMANÓWSANOKWydarzenia

Ponad 20 tysięcy podkarpackich firm ma dług w ZUS

Na Podkarpaciu ponad 20 tysięcy z 126 tys. działających firm (płatników) ma dług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dłużnikami są także osoby, które już nie prowadzą działalności ale ciągle mają nieuregulowane składki – w regionie jest ich 18,5, tys. Łączna kwota zaległości przekracza 1,2 mld zł.

Gdy pojawiają się kłopoty z płatnościami składek, nie warto czekać zbyt długo tylko wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. W momencie podpisania umowy ZUS przestanie naliczać odsetki za zwłokę, a przedsiębiorca zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną.

– Jeżeli ktoś ma niewielkie zadłużenie wtedy może je spłacić wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów można wystąpić z wnioskiem o raty – mówi Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu. –Wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów.

Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Firmy”. https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

Przedsiębiorcy mogą liczyć na różne formy wsparcia. Płatnicy mogą skorzystać z odroczenia płatności składek lub rozłożenia długu na raty.

O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające mu uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności – mówi Wojciech Dyląg.

Według rzecznika, przedsiębiorca może także wystąpić o rozłożenie zadłużenia na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS.

Odroczenie terminu płatności składek może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o odroczenie przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie będzie płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłata prolongacyjna naliczana jest do nowego terminu płatności odroczonej składki. Poza tym dzięki odroczeniu terminu płatności składek przedsiębiorca uniknie konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie całego zadłużenia na raty, także za zatrudnionych pracowników. A jeśli przedsiębiorca dodatkowo ma zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, bo ZUS wdrożył już postępowanie egzekucyjne, to również może zawnioskować o rozłożenie ich na raty. Po podpisaniu umowy płatnik będzie mógł opłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone.

Zawarcie umowy z ZUS niesie wiele korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną, (o której mowa była już przy okazji odroczenia składek). Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych.

O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. To mogą być np. spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/rozlozenie-splaty-zadluzenia-na-raty

ODDZIAŁ ZUS W RZESZOWIE I JEDNOSTKI PODLEGŁE

Placówka ZUS

Liczba podmiotów zadłużeniem

Kwota zadłużenia

Rzeszów

13 695

423 208 436,25 zł

Mielec

3 192

125 751 946,74 zł

Stalowa Wola

2 758

88 013 655,06 zł

Tarnobrzeg

1 825

55 425 881,24 zł

Jarosław

3 106

102 189 350,87 zł

Przemyśl

3 075

69 593 391,21 zł

Przeworsk

1 801

47 927 213,25 zł

Oddział razem

29 452

912 109 874,62 zł

ODDZIAŁ ZUS W JAŚLE I JEDNOSTKI PODLEGŁE

Placówka ZUS

Liczba podmiotów zadłużeniem

Kwota zadłużenia

O/Jasło

1 476

             42 068 081,40 zł
I/Brzozów

676

             18 676 771,35 zł
I/Dębica

2 185

             96 038 581,95 zł
I/Krosno

2 864

             96 419 417,28 zł
I/Sanok

2 449

             74 233 584,67 zł
Oddział razem

9 650

           327 436 436,65 zł

 

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, PŁATNIKÓW SKŁADEK

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych).
„Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy” – zaznacza regionalny rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dyląg.
Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. „Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek”.
„Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r” – dodaje rzecznik.
Warto jak najszybciej przeanalizować dokumenty rozliczeniowe, aby móc je jeszcze poprawić. O takiej możliwości korekty, ale też nieprzekraczalnej dacie przypominaliśmy naszym klientom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Taką wiadomość umieszczaliśmy na profilach płatników składek.
Wsparcie ZUS dla płatników
Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem
o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie podkarpackim

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x