poniedziałek, 15 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Pieniądze dla szpitala w Brzozowie

Są kolejne pieniądze na podkarpacką służbę zdrowia. Aż 16 z 19 szpitali aplikujących do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego otrzyma środki finansowe na inwestycje. W gronie tym znajdzie się brzozowski szpital. Tak zdecydował 13 bm. Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wniosek pn. “Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej” w ocenie merytorycznej zgromadził największą liczbę punktów wśród całej dziewiętnastki. Wartość inwestycji to 10 mln 468 tys. zł, z czego blisko 8,9 mln zł stanowi wsparcie unijne. Zostanie ono udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie – 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie – 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Na wsparcie do przyszłego roku muszą poczekać szpitale w Sanoku, w Dębicy i w Nowej Dębie, gdyż wnioski tych placówek otrzymały najmniej punktów. – Mówimy tu o pieniądzach, które przyczynią się do poprawy standardu leczenia mieszkańców naszego województwa. Łączne dofinansowanie jakie w ramach tego działania trafi do szpitali to ponad 160 mln. złotych. Szpitale powiatowe na Podkarpaciu jeszcze nigdy nie otrzymały tak dużych środków z RPO. Placówki te borykają się z problemami finansowymi i wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego połączone z wygospodarowywaniem wkładów własnych na inwestycje znacznie wpłynie na jakość usług medycznych oferowanych w naszym województwie – podkreślił Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia.

Oprac. na podst. inf. UMWP