niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Parking przy cmentarzu w Zmiennicy

Wraz z okresem Święta Zmarłych został oddany do użytku parking przy cmentarzu parafialnym w Zmiennicy. Zlokalizowany jest na działce, której właścicielem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zmiennicy. Na parkingu o powierzchni ponad 700 m kwadratowych może zaparkować ok. 40 samochodów osobowych.

Jest to znaczne ułatwienie dla odwiedzających groby najbliższych, szczególnie w okresie Wszystkich Świętych. Budowa parkingu została rozpoczęta w maju 2016 r. Mając na względzie znaczne koszty wykonania (przy równoczesnej realizacji innych przedsięwzięć przez parafię, takich jak: kontynuacja budowy ogrodzenia cmentarza, zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła parafialnego), zdecydowano się na budowę sposobem gospodarczym,  tzn. pozyskiwaniem materiałów w większości z odzysku (gruzu, krawężników, krat odwadniających i innych materiałów). Przy budowie parkingu brało udział kilkanaście osób, posiadających odpowiednią wiedzę, możliwości i niezbędny sprzęt do wykonania robót. Stan w chwili obecnej (bez nawierzchni bitumicznej) w zupełności pozwala na korzystanie z tego miejsca postojowego przez odwiedzających cmentarz parafialny. Wraz z oddaniem parkingu został zakończony ostatni etap budowy ogrodzenia wokół cmentarza.

Rada Parafialna na czele z ks. Proboszczem wyraża wdzięczność wszystkim ofiarodawcom środków pieniężnych na prace w kościele i otoczeniu oraz prace związane z właściwym utrzymaniem cmentarza parafialnego, jak również tym, którzy bezinteresownie pomogli przy budowie parkingu, zarówno  mieszkańcom Zmiennicy, jak i osobom spoza Parafii Zmiennica. To właśnie chęć wspólnego działania grupy osób, wokół określonego celu, dla dobra społecznego, spowodowała że to zadanie zostało zrealizowane.

Za wszelką okazaną pomoc Proboszcz i Rada Parafialna składają Serdeczne Bóg Zapłać.