czwartek, 13 czerwca, 2024
AktualnościWydarzenia

Ostatnia sesja w br. [FOTO]

Jak informuje Urząd Miejski w Brzozowie 28 grudnia po raz ostatni w tym roku zebrali się brzozowscy radni. Przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej RM było uchwalenie prognozy finansowej gminy oraz wprowadzenie zmian porządkujących budżet za 2017 r. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Porządek obrad przewidywał podjęcie uchwał w dwóch sprawach. Najpierw radni uchwalili ponownie wieloletnią prognozę finansową gminy. Zmiana dotyczyła uszczegółowienia prognozy i nie wiązała się z żadnymi przesunięciami finansowymi. Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej lista zadań inwestycyjnych w prognozie została poszerzona o przewidzianą w przyszłorocznym budżecie budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Brzozowie. Na mocy ostatniej z podjętych w br. uchwał radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy za 2017 r. Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Edward Sabik, zamykając obrady, złożył wszystkim noworoczne życzenia zdrowia i sukcesów. (dk)