niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Od jutra zmiana przepisów dot. wycinki drzew

Od jutra zmieniają się zasady wycinki drzew. Osoby fizyczne, które planują wyrąb, będą musiały zgłosić to w gminie. Tak wynika z nowelizacji z dnia 11 maja 2017 r. ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U.2017 poz. 1074). Niniejsza ustawa zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone początkiem stycznia 2017 r. 

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe zapisy ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do gminy od 17 czerwca 2017 r. zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm przekraczają:

  1.  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2.  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3.  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek, albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Gmina po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzi oględziny. Czas na ich dokonanie to zaledwie 21 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Następnie na podstawie oględzin gmina zdecyduje, czy wniesie sprzeciw. W terminie 14 dni od  dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw do zgłoszonej wycinki drzew. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Nowelizacja wprowadza możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 14-dniowego terminu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe  zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzew jest wymagane w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – > 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – > 65 cm i pozostałych drzew – > 50 cm.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Uwaga!
W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x