niedziela, 3 grudnia, 2023
Aktualności

Nowoczesne technologie w brzozowskich szkołach [FOTO]

Gmina Brzozów we współpracy z gminą Zarszyn, która jest liderem projektu oraz innymi gminami Podkarpacia realizuje projekt pn. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu dla szkół podstawowych i Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów. Szkoły objęte programem w naszej gminie to: SP w Grabownicy Starzeńskiej, SP w Zmiennicy i SP Nr 1 w Humniskach oraz Gimnazjum w Turzym Polu. W ramach projektu zaplanowano dostawę sprzętu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu. SP w Zmiennicy otrzymała 10 laptopów z oprogramowaniem, 2 tablice interaktywne oraz 3 punkty dostępu do łącza szybkiego Internetu. SP w Grabownicy Starzeńskiej uzyskała 13 laptopów z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne oraz 5 punktów dostępu do łącza szybkiego Internetu. SP Nr 1 w Humniskach 13 laptopów z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne oraz 3 punkty dostępu do łącza szybkiego Internetu. W ramach projektu pn. Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów do Gimnazjum w Turzym Polu trafiło 9 laptopów z oprogramowaniem i dostęp do łącza szybkiego Internetu. Termin realizacji przewidziano na półtora roku, od 01.01.2017 r. do 30.06.2018. Dn. 12 grudnia br. nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót instalacyjnych i dostaw do szkół na terenie gminy Brzozów.
Realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt obejmuje oprócz działań związanych z poprawą infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych działania miękkie związane ze szkoleniem kadry pedagogicznej i uczniów. Działanie to jest ukierunkowane na rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i językowych oraz postaw i umiejętności uczniów (kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa).
W ramach działań projektowych odbywa się szkolenie nauczycieli w zakresie warsztatów skutecznego nauczania, motywowania uczniów, przedsiębiorczości, wykorzystania MS Office i TIK w pracy pedagogicznej. Oferta dla uczniów obejmuje dostosowanie metod nauczania do ich potrzeb m.in. poprzez zajęcia przyjaznej matematyki, językowego studium przypadku, nauki metodą eksperymentu (przyroda), technicznego zastosowania Informatyki, a także szybkiego i skutecznego uczenia się.
Dzięki pozyskaniu środków finansowych z projektu uczniowie w naszych szkołach uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Równolegle z instalacją i dostawą sprzętu, rozpoczęły się działania szkoleniowe dla nauczycieli. Dzięki infrastrukturze i licznym szkoleniom wzrosną kompetencje cyfrowe uczniów przy szczególnym uwzględnieniu ich bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakupiony sprzęt pozwoli na wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
fot. dk
et

 

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x