poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Obwodnica Brzozowa w przyszłym roku?

Na oficjalnej stronie internetowej samorządu wojewódzkiego pojawiły się dwie przybliżające budowę obwodnicy Brzozowa uchwały. Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu 6 bm. na mocy uchwał Nr 318/7627/14 oraz Nr 318/7628/14 postanowił wnieść pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekty w sprawach: zmian w budżecie województwa na 2014 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Projekt zmian w tegorocznym budżecie przewiduje m.in. zwiększenie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. “Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” w kwocie 7.000.000,- zł. Kwota ta ma zostać pokryta z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Natomiast projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera m.in. zapis o wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. “Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” o wartości ogółem 70.000.000,- zł, z tego planowane wydatki na 2014 r. wynoszą 7.000.000,- zł i na 2015 – 63.000.000,- zł. Przedsięwzięcie planowane jest do rozliczenia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Obecnie brak jest możliwości wprowadzenia jako źródło finansowania środków z budżetu UE, dlatego na tym etapie proponuje się zabezpieczyć finansowanie zadania w całości ze środków własnych, pozyskanych z zaciąganych kredytów długoterminowych.

O losach obu uchwał przesądzą radni wojewódzcy. XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 lutego br. Porządek obrad przewiduje w punkcie 21. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r., a w punkcie następnym – podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Zatem w najbliższy poniedziałek perspektywa oddania obwodnicy w 2015 r. może stać się jak najbardziej realna.
K

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x