czwartek, 30 listopada, 2023
Aktualności

Kontrole zwolnień lekarskich na Podkarpaciu

Wypłata zasiłków chorobowych na prawie 900 tys. zł zakwestionowane na skutek kontroli zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu br.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. podkarpackim  przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich 4839 osób.  W konsekwencji – wobec 433 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 721 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 286 tys. złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia – w takim przypadku dzień badania przez lekarza orzecznika jest ostatnim dniem niezdolności. Do przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień uprawniony jest zarówno ZUS jak i płatnicy (pracodawcy), którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrola taka polega na sprawdzeniu, czy chory przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem – czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego zostało stwierdzone wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej lub wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Wyniki kontroli  wykorzystania zwolnień lekarskich                                        za I kwartał 2019r.
Oddziały ZUS  Liczba osób poddanych kontroli Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli
w liczbach bezwzględnych w tys. zł
RAZEM O/ZUS 2 593 199 251,8
JASŁO             853               75                        115,7
RZESZÓW          1 740                124                        136,1

Wyniki kontroli  wykorzystania zwolnień lekarskich
za II kwartał 2019r.
Oddziały ZUS  Liczba osób poddanych kontroli Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli
w liczbach bezwzględnych w tys. zł
RAZEM O/ZUS 2 246 234 350,8
JASŁO                 686                   59             112,8
RZESZÓW             1 560                 175             238,0

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy                                                            za I kwartał 2019r.
Oddział ZUS Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku – liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona                      w wyniku kontroli Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr                         
w tys. w liczbach bezwzględnych w tys. zł
RAZEM 6,5 321 1 966 135,9
JASŁO 2,9 217 1 311 91,6
RZESZÓW 3,6 104 655 44,3

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy
za II kwartał 2019r.
Oddział ZUS Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku – liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona                      w wyniku kontroli Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr                         
w tys. w liczbach bezwzględnych w tys. zł
RAZEM 4,8 400 2 008 150,1
JASŁO 2,5 220 1 026 72,4
RZESZÓW 2,3 180 982 77,7


DANE OGÓLNOPOLSKIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania  niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. Tym samym ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Niezwykle pomocne w bieżącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Obok kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na zwolnieniu. Z tego tytułu wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł.

Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca tego roku, wyniosła 104,2 mln zł.

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
w województwie podkarpackim

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x