wtorek, 23 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Komunikat dla odbiorców wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że woda z sieci wodociągowej w Brzozowie warunkowo, po kilku minutowym gotowaniu nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, przygotowania posiłków i potraw, mycia i płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny jamy ustnej. W próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie w dniu 28.10.2014 r. na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w bloku przy ul. Rynek oraz ul. Podwale stwierdzono nieznaczną obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnych wyników i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby w szczególności z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystających z wody wodociągowej, zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, należy zgłosić się do swojego lekarza bez zbędnej zwłoki. Woda w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2014 r. została pobrana do badań laboratoryjnych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Brzozowie do przebadania pod względem bakteriologicznym i fizyko- chemicznym. O wynikach badań PGK Sp. z o.o. powiadomi odrębnym komunikatem.
Zarząd PGK Sp. z o.o. w Brzozowie