środa, 29 maja, 2024
Aktualności

Granty i pożyczki dla podkarpackich firm dotkniętych skutkami epidemii

W sierpniu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchomi nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, które z powodu wywołanej epidemią recesji wpadły w kłopoty finansowe. Osoba samozatrudniona może otrzymać nawet 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. Firmy już interesują się programem. Przy przyznawaniu środków będzie liczyć się kolejność zgłoszeń. Inną możliwością wsparcia, także dla średnich przedsiębiorstw, są nieoprocentowane pożyczki płynnościowe, których RARR S.A. zacznie udzielać od 14 lipca.

Niebawem ruszy nabór wniosków o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy skierowany do mikro (w tym samozatrudnionych) i małych firm z terenu województwa podkarpackiego, które będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z zachowaniem płynności finansowej. Pieniądze na wsparcie dla firm pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a uruchamiane są w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Nabór będzie prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która przygotowuje obecnie procedury naboru, w tym: regulamin naboru, kryteria naboru i oceny, wzór wniosku, tryb i harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów. Opublikowanie pełnej dokumentacji naboru planowane jest w drugiej połowie lipca br. a uruchomienie naboru w sierpniu.

Dla kogo wsparcie

– Kwota przeznaczona na projekt to 40 mln zł. Z tego 30 procent dedykowane jest na granty dla branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD – informuje Jolanta Wiśniowska, wiceprezes RARR S.A. – Pomoc kierowana będzie do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników, których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Firmy średnie o podobną pomoc mogą ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Pomoc, w której udzielaniu pośredniczy RARR S.A., skierowana jest wyłącznie do firm z województwa podkarpackiego, które po 31 grudnia 2019 roku z powodu pandemii COVID-19 znalazły się sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, mimo to nadal prowadzą działalność gospodarczą, nie otworzyły likwidacji i nie jest wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe.

Jak informuje Jolanta Wiśniowska, jednym z warunków uzyskania grantu jest spadek obrotów (spadek przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu, wybranym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r. oraz na moment składania wniosku o pomoc w grantu, ponieważ od tego zależy kwota grantu, w przeliczeniu na pełne etaty.

– Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest również uwzględniany w kalkulacji. W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego – tłumaczy wiceprezes RARR S.A. – Kwota grantu stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres od jednego do maksymalnie trzech miesięcy.

I tak przykładowo: osoba samozatrudniona może otrzymać maksymalną wartość wsparcia w wysokości 23 535 zł, maksymalna kwota grantu przy zatrudnieniu 10 osób wynosi 74 425 zł. Przedsiębiorca ubiegający się o grant nie może zalegać na koniec grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia wsparcia z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Na co można przeznaczyć grant

– Otrzymany grant firma będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. np. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności – dodaje wiceprezes Wiśniowska. – Pracujemy nad szczegółami dotyczącymi trybu i harmonogramu naboru. Chcemy, aby wniosek dla przedsiębiorców, starających się o pomoc, był prosty i łatwy do złożenia. Nabór prowadzony będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku, Wszelkie informacje dostępne będą na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl.

Pożyczki płynnościowe także dla średnich przedsiębiorstw

Dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 przygotowano również preferencyjne pożyczki płynnościowe z zerowym oprocentowaniem (0 proc. w stosunku rocznym dla pożyczek udzielanych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis). RARR S.A. będzie ich udzielał od 14 lipca br. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, i sfinansować w ten sposób wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
Maksymalna wysokość pożyczki do 600 tys. zł. Pożyczki w kwocie do 100 tys. zł, zabezpieczone mogą być jedynie wekslem in blanco. Maksymalny okres spłaty to 72 miesiące. Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.

„Pożyczka Płynnościowa” finansowana jest ze środków RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, podobnie jak „Pożyczka standardowa – Innowacyjna 1” oraz ,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2”, z których przedsiębiorcy korzystali już wcześniej. Te dwie ostatnie pożyczki od początku 2019r. przyznawano wyłącznie na rozwój działalności gospodarczej oraz inwestycje, a obecnie można o nie wnioskować także dla zapewnienia płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 i przeznaczać np. na środki obrotowe, koszty bieżące itp. Pożyczyć można do 500 tys. zł, w ramach komponentu innowacyjnego czyli na zakup nowych środków trwałych nawet dwa razy więcej.

Oprocentowanie pożyczek standardowych wynosi od 0,98 proc. (korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) do 1,98 proc. (na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej obliczanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej). Okres spłaty to maksymalnie 96 miesięcy. Dłuższy jest dopuszczalny tylko przy inwestycjach w innowacje.
Preferencyjne pożyczki oferowane przez RARR S.A. to pieniądze, po które przedsiębiorcy chętnie sięgają. Od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku z takiego wsparcia skorzystało 130 firm, w tym cztery zlokalizowane w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis”. Tym, które w związku z epidemią koronawirusa mają trudności w spłacie zaciągniętych pożyczek, RARR S.A. również zaoferował pomoc. Do wyboru jest jedna z trzech propozycji: dodatkowa 6-miesieczna karencja w spłacie rat kapitałowych z jednoczesnym wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pożyczkowej, 4-miesięczne wakacje kredytowe od spłaty rat kapitałowo-odsetkowych z jednoczesnym wydłużeniem okresu obowiązywania umowy pożyczkowej, lub obniżenia oprocentowania pożyczki. To wsparcie okazuje się bardzo potrzebne. Do końca czerwca br. wnioski o wakacje lub karencję złożyło w sumie 27 firm.

Fotografia: Jolanta Wiśniowska, wiceprezes RARR S.A. Fot. Archiwum RARR S.A.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x