czwartek, 13 czerwca, 2024
AktualnościWydarzenia

Gmina wspiera mieszkańców

Urząd Miejski w Brzozowie zakończył przyjmowanie wniosków od mieszkańców na dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”. Z terenu gminy Brzozów wnioski złożyło 127 mieszkańców. Dotyczą one w przeważającej mierze montażu instalacji fotowoltaicznych. W 6 gospodarstwach domowych zaplanowano montaż kotłów na biomasę, a w 13 – powietrznych pomp ciepła.

loze_d3

– Jest to tzw. projekt parasolowy, co oznacza, że gmina ubiega się o dofinansowanie dla indywidualnych gospodarstw domowych. Samorząd występuje więc w imieniu mieszkańców. Zakładamy, że dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Aby zwiększyć szanse ich uzyskania, składamy aplikację wspólnie z Beskiem, Haczowem i Zarszynem, ponieważ większe projekty są wyżej punktowane, co zwiększa automatycznie szanse na uzyskanie dofinansowania. Maksymalnie może ono wynieść 10 mln zł do każdego projektu – wyjaśnia Edyta Kuczma – nacz. wydz. inwestycji UM w Brzozowie. – Wniosek zostanie złożony w urzędzie marszałkowskim 2 marca, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania – jak twierdzi urząd marszałkowski – nastąpi w sierpniu br – dodaje.

oze_610

Wszyscy uczestnicy projektu podpisali już umowę z Burmistrzem Brzozowa. Jak poinformowano w urzędzie miejskim, lista jest już zamknięta. Wejście na nią jest możliwe tylko w przypadku rezygnacji któregoś z widniejących na niej wnioskodawców. W tym celu powstaje lista rezerwowa. Szacuje się, że koszt dobrze skonfigurowanej instalacji fotowoltaicznej (przy zakładanym dofinansowaniu), zwróci się już po 4 latach.
red