niedziela, 14 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

Dydnia gospodarzem uroczystego posiedzenia Senatu PWSZ [FOTO]

26 stycznia 2005 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku otrzymała imię Jana Grodka, sanoczanina, w latach 1540-1552 dziesięciokrotnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku, w styczniu, zwoływane jest uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, którego organizacją zajmują się kolejno wszystkie uczelniane instytuty. W tym roku Senat spotkał się w Szkole Muzycznej I st. w Dydni, gdzie gospodarzem uroczystości była dyrektor tej placówki dr Elżbieta Przystasz – zarazem kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Instytutu Społeczno-Artystycznego w PWSZ w Sanoku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się kierownicy zakładów Instytutu Społeczno-Artystycznego: mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka – kierownik Zakładu Pracy Socjalnej, prof. dr hab. Robert Lipelt – kierownik Zakładu Kultury Mediów i Języków, dr Ryszard Dziekan – kierownik Zakładu Ekonomii, a także wójt gminy Dydnia Jerzy F. Adamski.
Uroczystą część posiedzenia otworzyła rektor uczelni dr n. med. Elżbieta Cipora, wykład „Determinanty dobroczynności na Podkarpaciu” wygłosił dyrektor Instytutu Społeczno-Artystycznego dr Piotr Frączek, a osiągnięcia zakładów przedstawili prof. dr hab. Robert Lipelt i dr Ryszard Dziekan. O swoich pasjach opowiadał także wójt Jerzy F. Adamski, regionalista-historyk, prezentując zebranym najnowsze wydawnictwo, którego jest współautorem – album „Ziemia Dydyńska. Kraina Sanem przepasana” . Posiedzenie Senatu zakończyła część artystyczna przygotowana przez studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej pod kierunkiem dr Moniki Brewczak.

Źródło: gminadydnia.pl