wtorek, 23 kwietnia, 2024
AktualnościWydarzenia

UWAGA! Ruszyły zapisy do żłobka w Starej Wsi

Rekrutacja Główna do Punktu Opieki Dziennej – Domowy Żłobek w Starej Wsi
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w Domowym Żłobku mieszczącym się w Starej Wsi.
Planowany termin rozpoczęcia pracy Domowego Żłobka to 1 października 2017 r.
Wypełnione dokumenty – Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i Oświadczenie należy odesłać na adres mail: [email protected], bądź dostarczyć osobiście do biuraTowarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno,     w godz. od 8.00-14.00.

Formularz-rekrutacyjny_2017

Regulamin_rekrutacji_uczestnik_2017

wzór-Oswiadczenie-kandydata-uczestnik-2017

Termin składania dokumentów: 21.08.2017 – 08.09.2017 (do godz. 12:00)

Wszelkich Informacji udziela Koordynator Projektu – Marek Bęben od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00

Pod numerem telefonu 881-555-198

Adres mail.: [email protected]