poniedziałek, 22 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Dofinansowanie na obiekty kultury

Samorząd gminy Brzozów otrzyma dofinansowanie unijne na modernizację zabytkowych siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej i Brzozowskiego Domu Kultury. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania. Odbędzie się ono w ramach programu RPO Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Dofinansowanie sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Wniosek pn. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów został wysoko doceniony i znalazł się na 17 miejscu spośród stu zgłoszonych. Całkowita wartość projektu to 1 mln 654 tys. zł, z czego dofinansowanie 1 mln 406 tys. zł. Większość projektów dotyczyła prac w obiektach sakralnych. Zgłosiły je parafie. Bardzo wysoko został oceniony również wniosek parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy Zespole Kościelnym w Brzozowie wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia w celu udostępnienia jako atrakcji kulturalnej regionu. Parafia uzyska na ten cel 2 mln 620 tys. zł przy całkowitej wartości prawie 3 mln 103 tys. zł.