wtorek, 23 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs

Dofinansowanie do wymiany starych pieców, kotłów grzewczych na paliwa stałe, na nowe kotły o sprawności pow. 90% na gazowe, biomasę lub ekogroszek. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pok. 14 (parter), w dniach 26.04.-16.05. br., w godz. 8.00-14.30.  

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla mieszkańców Gminy Brzozów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne kotły na ekogroszek), maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych.Wszystkie niezbędne informacje, w tym komplet dokumentów do pobrania, umieszczone są  na stronach: www.brzozow.pl (Aktualności, oraz zakładka „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych”; www.brzozow.bip.gov.pl zakładka „Konkursy”). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Brzozowie w pok. Nr 14 (parter) tel. 13 306 10 66.

konkurs_610