Czy gmina Jasienica Rosielna wywalczy samochód pożarniczy?

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Szczegółowe wytyczne dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego opublikował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do wygrania będzie 49 pojazdów, po jednym na każde z byłych 49 województw, wg stanu na koniec 1998 r.  Warunkiem otrzymania środków finansowych, w wys. 800 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki OSP jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich (z wyłączeniem gmin, które otrzymały dofinansowanie po I turze wyborów. Przy określaniu frekwencji nie będą uwzględniane głosy wyborców głosujących poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W tej sytuacji – po analizie wyników I tury w byłym województwie krośnieńskim – do roli faworyta w bitwie o wozy urasta gmina Jasienica Rosielna. Zdobywca nagrody w I turze – gmina Cisna nie może się już o nią ubiegać ze względów regulaminowych. Drugą z najwyższych frekwencję odnotowano w gminie Solina (70,02 %), lecz wpływ na nią miały głosy turystów i kuracjuszy z Polańczyka-Zdroju, które teraz nie będą brane pod uwagę. Frekwencja w Jasienicy Rosielnej w I turze wyniosła 69,51 % i była zdecydowanie najwyższa spośród wszystkich pozostałych  gmin byłego województwa, z uwzględnieniem gmin Biecz i Lipinki (obecnie w granicach Małopolski). Wysoką frekwencję odnotowano też w podkrośnieńskiej gminie Krościenko Wyżne (68,01 %). Należy dodać, że tak wysoki wynik został osiągnięty pomimo powodzi, jaka nawiedziła Jasienicę Rosielną w nocy przed I turą wyborów. Teraz zapewne będzie nie gorzej, zważywszy na to, że do udziału w wyborach będą mieszkańców zachęcać najważniejsi w państwie politycy. Bitwa o wozy ma na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia najbardziej aktywnej wspólnoty lokalnej, jaką w powiecie brzozowskim jest niewątpliwie społeczność zamieszkująca gminę Jasienica Rosielna.

red

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o