wtorek, 23 lipca, 2024
AktualnościWydarzenia

50. sesja RM w Brzozowie [FOTO]

Od sympatycznego akcentu rozpoczęła się 20.03. br. L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w imieniu samorządu naszej gminy podziękował Januszowi Cecule – radnemu rady powiatu sanockiego, za zwieńczone sukcesem starania o budową drogi powiatowej Górki – Strachocina. Położenie na niej nawierzchni asfaltowej poprawiło komfort jazdy mieszkańcom Górek, skracając i ułatwiając dojazd do Sanoka, gdzie wielu z nich pracuje, studiuje, uczy się lub załatwia swoje sprawy. Sam Janusz Cecuła, dziękując, podkreślił, że lubi realizację trudnych wyzwań. Historię wspólnych działań przy budowie drogi przybliżył jego asystent i wnioskodawca wyróżnienia – Krzysztof Bednarczyk z Górek. Po krótkiej przerwie rada pod przewodnictwem Edwarda Sabika przystąpiła do procedowania uchwał. Wcześniej jeszcze radni wysłuchali raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów w 2017 r. Złożyła go sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska. Następnie radni przegłosowali dwie bliźniacze uchwały dotyczące zwolnień (w ramach  pomocy  de minimis) od  podatku od nieruchomości  na tworzenie nowych miejsc pracy; jedną dla przedsiębiorców działających na terenie  podstrefy ekonomicznej SSE EuroPark Mielec w Brzozowie, a drugą dla firm działającej poza podstrefą ekonomiczną w Brzozowie. Następna uchwała dotyczyła podziału Gminy Brzozów na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych. Dalej RM przyjęła aktualizację Programu wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Brzozów. Radni zmienili też wysokość opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym   w Brzozowie prowadzonym przez Gminę Brzozów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat. Opłata ta wynosi obecnie 6 zł od dziecka dziennie. Trzy kolejne uchwały podjęto w sprawach  zamiaru nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Brzozów, a jedną w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów  w drodze przetargu. Na mocy ostatniej tego dnia uchwały radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Sporo miejsca RM poświeciła tego dnia na zapytania radnych oraz interpelacje i wolne wnioski. Na zapytania odpowiadał burmistrz Józef Rzepka oraz jego współpracownicy – zastępcy: Stanisław Pilszak i Dariusz Kamiński, a także przedstawiciel PGK w Brzozowie Stanisław Piątek. Wiele miejsca zajęły sprawy  przebudowy i modernizacji ulic i dróg gminnych oraz transportu zbiorowego. Podniesiono też kwestię budowy nowej oczyszczalni ścieków i zmian organizacyjnych w PGK. Głos zabrali również obecni na sesji obywatele gminy. Kilkoro mieszkańców Grabownicy Starzeńskiej zgłosiło postulat ostatecznego załatwienia problemu lokalizacji przystanków autobusowych w przysiółku Góra. Przedstawiony został też problem budowy drogi z Grabownicy przez Kijowiec do Górek. Z kolei mieszkańcy Brzozowa wyrazili zainteresowanie zaopatrzeniem miasta w wodę, odwiertami nowych studni i ich zabezpieczeniem. (dk)

Źródło: brzozow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x