wtorek, 23 kwietnia, 2024
AktualnościPolitykaWydarzenia

Przeciwko Alienacji Rodzicielskiej

W dniu 25 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – nieformalne międzynarodowe święto, które przybiera formę akcji społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi na problem wyalienowania rodzica z życia dziecka. Patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka.

A jest ho, ho ­ jest samotność dziecka. Jest. Chce ono mieć dla siebie i tylko dla siebie mamę, tatę, dla siebie świat i gwiazdkę z nieba.
Janusz Korczak ­ “Samotność dziecka”, “Antena” nr 14 z 1938 roku

Obchody Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej odbywają się w różnych miastach w Polsce. Prowadzona była m.in. akcja publicznego czytania bajek dla dzieci, bezpłatne porady pedagoga, mediatora rodzinnego, psychologa i prawnika, organizowane są sympozja i konferencje z udziałem specjalistów. W tym roku na Podkarpaciu odbędzie się akcja informacyjna.

Czym jest alienacja rodzicielska?
Alienacja rodzicielska – to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej – to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji. Może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod płaszczykiem konfliktu lub walki rodziców. Alienacja rodzicielska – to przemoc emocjonalna wobec dziecka i drugiego rodzica. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać drugiego rodzica lub być agresywne wobec alienatora czy nawet uciec od niego do drugiego rodzica. Występowaniu problemów u dzieci sprzyja także wychowywanie się bez nieskrępowanego dostępu do obecności i miłości prawidłowo postępującego drugiego rodzica.
Szersza informacja na ten temat znajduje się na stronach Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica: www.kppor.pl

Linki do artykułów na temat alienacji rodzicielskiej:
http://www.magazynpolonia.com/artykul/psychologia,dzien-swiadomosci-alienacji-rodzicielskiej,51792dbe0d5d0

https://sites.google.com/site/maciejwojewodka/home/alienacja-rodzicielska-i-jej-negatywne-skutki-a-pas-podstawowe-roznice

Dorota Prokopska-Oleniacz