czwartek, 30 maja, 2024
AktualnościWydarzenia

1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy. Oficjalna  strona internetowa informująca na bieżąco o wszystkim co dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020, prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawielink zewnętrzny.

Celem  spisów statystycznych, m.in. spisów rolnych jest umożliwienie statystyce publicznej informowania o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Z informacji tych korzystają wszyscy – zarówno społeczeństwo  jak i organy państwa i administracji publicznej oraz podmioty gospodarki narodowej.

Wg GUS,  podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to przede wszystkim:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010‒2020,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) oraz
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis dostarczy danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Aby móc dokładnie  scharakteryzować i opisać polskie rolnictwo niezbędne są wyniki spisu rolnego.

W spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej.

O co rolnicy będą pytani?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych (np.  gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.);
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Gdzie przez gospodarstwo indywidualne rozumie się – gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni:

 1. 1 ha użytków rolnych i więcej,
 2. poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona poniżej: (w załączniku nr 1 do ustawy)

Wielkość progów produkcji rolnej gospodarstwa indywidualnego określających minimalną skalę produkcji dla gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, w tym nieposiadających użytków rolnych, które nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej:

1)    0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

2)    0,5 ha – dla krzewów owocowych;

3)    0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

4)    0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

5)    0,5 ha – dla chmielu;

6)    0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

7)    0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

8)    0,1 ha – dla tytoniu;

9)    5 sztuk – dla bydła ogółem;

10)    20 sztuk– dla świń ogółem;

11)    5 sztuk – dla loch;

12)    20 sztuk – dla owiec ogółem;

13)    20 sztuk – dla kóz ogółem;

14)    100 sztuk – dla drobiu ogółem;

15)    10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Źródło: cdr.gov.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x