Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dla powiatu brzozowskiego

Po raz dwunasty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

W tym roku, konkurs ten został ogłoszony pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu zaproszone zostały wszystkie wiejskie szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozowskiego. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynęło 130 prac plastycznych z 17 szkół.

Wykaz szkół z powiatu brzozowskiego biorących udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym


08 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego w składzie: przewodniczący Pani Agnieszka Seńko pracownik prewencji w Placówce Terenowej KRUS w Brzozowie, Pani Agnieszka Mrozek – malarka, poetka, nauczyciel plastyki, Pani Barbara Władyka – nauczyciel języka angielskiego oraz Krystyna Paradysz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie.

Przy ocenie prac konkursowych komisja szczególną uwagę zwracała na zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i walory estetyczne pracy. Komisja po długich i trudnych obradach wyłoniła najlepsze prace oraz nadała wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Oto wyniki konkursu:
I grupa wiekowa (klasy 0 – 3)
I miejsce – Zuzanna Ptak – Szkoła Podstawowa w Malinówce, kl. II
II miejsce – Nikola Majda – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. III
III miejsce – Hanna Śnieżek – Szkoła Podstawowa w Orzechówce, kl. I

II grupa wiekowa (klasy 4 – 8)
I miejsce – Maksymilian Janowski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. VI
II miejsce – Nikola Rajchel – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl. VII
III miejsce – Patrycja Bąk – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl. VII

Powyższe prace zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu, odbywającego się w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie.

Ponadto komisja wyróżniła prace:
1. Korneli Rachwał, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej kl. III.
2. Dawida Bober, Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. III.
3. Martyny Wojdanowskiej, Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. III.
4. Emilii Szpiech – Szkoła Podstawowa w Malinówce kl. II.
5. Kamila Dytko – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. III.
6. Karola Szuby – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl. VII.
7. Tomasza Dębiec – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, kl. V.
8. Martyny Owsiana – Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. V.
9. Zofii Kornaga – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy kl.V.
10. Szymona Rachwał – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy kl. VII.
11. Mai Zawadzkiej – Szkoła Podstawowa w Warze kl. VI.
12. Emilii Balawajder – Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej kl. VII.

Na etapie wojewódzkim praca Nikolii Majdy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu otrzymała wyróżnienie.

Uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dla powiatu brzozowskiego odbyło się 30 maja 2022 r. w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie.

Rozpoczął je występ – Emilii Władyki – uczennicy Akademii Wokalno-Aktorskiej MF. Artis w Bliznem. Emilia wykonała dwie piosenki, w ten sposób rozpoczynając i kończąc uroczystość. Dzięki przedstawicielom Straży Pożarnej z Brzozowa, w osobach Pana Mateusza Turka i Pana Rafała Szmyda uczestnicy spotkania mieli możliwość przypomnieć sobie zagadnienia udzielania pierwszej pomocy (w teorii i praktyce).

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie podziękowała laureatom konkursu oraz wyróżnionym za udział i aktywne zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania upadkom. Przypomniała zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz przybliżyła wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zwróciła uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonali: Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie Bogdan Ryznar, Wójt Gminy Nozdrzec Pan Stanisław Żelaznowski, w imieniu Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego Pani Mariola Pilszak – radna Rady Miejskiej w Brzozowie, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, w imieniu Wójta Gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek – Karolina Szwerc – pracownik Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej, w imieniu Wójta Gminy Domaradz Jana Kędry – Alicja Sowa – nauczyciel,   w imieniu Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela – Piotr Rostek – sekretarz Gminy Haczów oraz Krystyna Paradysz kierownik PT w Brzozowie.

Organizatorzy etapu powiatowego składają serdeczne podziękowania za ufundowanie przepięknych i wartościowych nagród włodarzom gmin: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, dzięki którym dzieci poczuły się w sposób szczególny wyróżnione i docenione za zaangażowanie na rzecz zapobiegania upadkom.

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Adamska Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, zdjęcia wykonał Pan Marek Marański, wsparcie techniczne Pan Paweł Gądek.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom i pedagogom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.

Krystyna Paradysz
Kierownik PT KRUS w Brzozowie

Foto: Marek Marański

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o