Dyżur ekspertów w sprawach międzynarodowych emerytur i rent

Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w najbliższy czwartek (6 maja2021) na kolejny telefoniczny dyżur ekspertów.

Eksperci będą udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących zagadnień, związanych z przyznawaniem świadczeń emerytalno-rentowych międzynarodowych na podstawie zawartych umów dwustronnych z Ukrainą, Mołdawią i Mongolią, a także na podstawie przepisów unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Hiszpanią i Portugalią.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

– jakie warunki trzeba spełnić aby przejść na emeryturę lub rentę mając staż pracy w Polsce i jednym z ww. krajów?

– na jakich zasadach dolicza się pracę za granicą do emerytury w Polsce?

– czy można pobierać emeryturę w Polsce i na Ukrainie?

– jakie dokumenty należy posiadać aby doliczyć okresy pracy za granicą do emerytury w Polce

– jakie warunki należy spełnić aby uzyskać prawo do  tzw. „dopłaty do minimalnej emerytury” obowiązującej w Polsce, po zastosowaniu  zasady sumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i za granicą,

– jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o transfer świadczenia zagranicznego (np. z Ukrainy) do Polski, w przypadku posiadania miejsca zamieszkania na terenie naszego kraju,

– kto może ubiegać się o przyznanie świadczeń z tytułu pracy za granicą i jakie dokumenty należy złożyć ( w przypadku krajów umownych jak i unijnych).

Eksperci będą czekać na pytania w czwartek (6.05) pod numerem telefonu 17 858 61 85 w godz. 10-11:30.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o