ZUS przypomina o zmianach w dokumentach dotyczących wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

ZUS przypomina o zmianach w dokumentach dotyczących wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy.

Jednorazowe odszkodowanie  z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy  doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny  wniosek. Powinien on zawierać :
– wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
– protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
– wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację ,że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Przypominam, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu ponad roku od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym wypłatę świadczeń. Należy podkreślić, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. – protokół ma być sporządzony na nowym wzorze.

Wypłaty jednorazowych odszkodowań w 2020 r. (I-III kwartał) na Podkarpaciu:

Wyszczególnienie

Ogółem

liczba
odszkodowań

kwota wypłaty
w zł

przeciętna
wysokość
odszkodowania
w zł

Oddział w Jaśle- I kw.2020

257

1 354 868,00

5 271,86

Oddział w Rzeszowie-I kw.2020

374

2 372 673,00

6 344,05

Oddział w Jaśle-II kw.2020

142

695 964,00

4 901,15

Oddział w Rzeszowie-II kw.2020

92

766219

8328,47

Oddział w Jaśle-III kw.

180

1 200 593,00

6 669,96

Oddział w Rzeszowie-III kw.

455

2 187 272,00

4 807,19

Rok 2020- I-III kw.-województwo podkarpackie

1 500

8 577 589,00

6 053,78

DYŻUR EKSPERTA

O czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Na te i inne pytania dot. świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji odpowiadać będą eksperci rzeszowskiego ZUS podczas dyżuru – w czwartek (28 stycznia) w godz. 10-11:30 pod nr tel. 17 858 61 85

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik Prasowy w województwie podkarpackim

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o