Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – dyżur telefoniczny eksperta ZUS

Od  1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Na pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą odpowiadać eksperci Oddziału ZUS w Jaśle podczas dyżuru telefonicznego.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji na temat, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły, przedszkola z powodu COVID-19, w jaki sposób uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można uzyskać podczas dyżuru telefonicznego ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Pracownicy będą udzielać informacji 11 września 2020 r. w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 13 44 640 01 wew. 236.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl

Wojciech Dyląg
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
w województwie podkarpackim

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o