Ostatni dzień na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Dzisiaj (wtorek, 16 bm.) upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 28 czerwca br. Zgłoszenie to dotyczy także II tury (12 lipca). Aby zagłosować korespondencyjnie trzeba zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona); imię ojca; datę urodzenia; numer PESEL wyborcy; wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca br. Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Uwaga! W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

red

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o